חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

40 ₪

מחול יצירתי דיקלה טהר ויזנפלד בהדרכת: המשתתפות לומדות להקשיב למוסיקה, מפתחים הבנה של הקצב ומחברים אותו לתנועה. פיתוח היכולות הפיזיות: גמישות, חיזוק, קואורדינציה, דמיון, יצירה עם הגוף.

מיקום סטודיו איתמר שאול המלך

עלות ₪ 215 ₪ 215

שעות 17:00-18:00 17:45-18:30

יום ג׳ ג׳

קבוצה גן חובה 1 רמה גן חובה 1- רמה

למגזר הדתי

מחול בנות בית ספר למחול דקסדאנס בהדרכת:

חוג מחול המבוסס על טכניקת בלט קלאסי ומחול מודרני, תוך דגש על על קואורדינציה, קצב, גמישות ויציבה נכונה בהדרכת בית ספר למחול דקסדאנס. בסוף שנה מופע גדול.

מיקום

העשרה

עלות

שעות

יום

קבוצה

5 שאול המלך 5 שאול המלך 5 שאול המלך 5 שאול המלך

- -

₪ 195 ₪ 195 ₪ 195 ₪ 195

17:30-18:30 17:30-18:30 16:30-17:30 18:30-19:30

ב׳ ד׳ ד׳ ד׳

4-5 גן כיתות א׳-ב׳ כיתות ג׳-ד׳ בוגרות

₪ 120 ₪ 120

racheln@re.matnasim.co.il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת בית ספר למחול:

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

11

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - Share PDF online