חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

חב׳ "הדרך הקלה" בהנהלת: אנגלית נמצאת סביבנו כל הזמן, שלטי חוצות, תוכניות, תמונות ועוד. אנחנו משתמשים במילים לועזיות בשפה העברית, אך כשאנחנו צריכים לדבר?.... בואו לדבר בשפה האנגלית דרך שיחות מרתקות ומרגשות, דרך שירי נוסטלגיה ועוד... אנגלית מדוברת

מחיר לחודש

שעות

ימים

₪ 225

9:30-11:00 11:00-12:30

ב'

מתקדמים מתחילים בסיסי

אספרנסה מלודזניץ טיטלר בהדרכת: הקורס מקנה את היכולת לדבר, לקרוא ולכתוב. להשתמש נכון ! HOLA במילים לבניית משפטים וביטויים והכל בצורה חוויתית. ספרדית

מחיר לחודש

שעות

ימים

₪ 225

9:00-10:30

ד׳

חבורת זמר

שלום סוטו בהדרכת: הפעילות בחבורה נותנת ביטוי תרבותי ומוסיקלי לבני השכונה והסביבה, תוך העצמה וייצוג תרבותי למקום. החבורה מורכבת מזמרים וזמרות בקשת רחבה של גילאים.

מחיר לחודש

שעות

ימים

₪ 135

20:30-22:00

א׳

racheln@re . matnasim . co . il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת חוגי מבוגרים:

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

13

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - Share PDF online