חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

שחייה ״כרישים״

אסף הברי בהדרכת:

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

גילאים

בריכת השחייה

₪ 210 ₪ 150 פעם בשבוע

19:15-20:00

ב׳, ה׳

מבוגרים - מתקדמים

בריכת השחייה

₪ 210 ₪ 150 פעם בשבוע

20:00-20:45

ב׳, ה׳

+ מבוגרים - מתקדמים

₪ 20 • לנרשמים חדשים - צ׳יפ

קבוצות ״דולפין״ - קבוצות שחייה מאסטרס

אסף הברי בהדרכת:

מקום הפעילות

מחיר

גילאים

בריכת השחייה

₪ 150

מבוגרים - פעם בשבוע

בריכת השחייה

₪ 220

מבוגרים - פעמיים בשבוע

בריכת השחייה

₪ 240

מבוגרים - שלוש פעמים בשבוע

₪ 20 • לנרשמים חדשים - צ׳יפ

itay@re . matnasim . co . il | 03-9523390 | איתי יפת רכז חוגי ספורט:

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

21

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - Share PDF online