חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

חוגי ספורט- נוער ומבוגרים

ספיישל אולימפיקס - מבוגרים אוכלוסיות מיוחדות

דניאל לפה בהדרכת:

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

גילאים

בריכת השחייה

17:45-18:30 18:30-19:15

א׳, ד׳

מבוגרים

₪ 155

₪ 20 • לנרשמים חדשים - צ׳יפ

חממות אולימפיות - קטינים אוכלוסיות מיוחדות

ולנטינה צ'רנקוב בהדרכת:

מקום הפעילות

מחיר

שעות

ימים

גילאים

בריכת השחייה

₪ 125 ₪ 75 - פעם בשבוע

17:45-18:30

ב׳, ה׳

קטינים

₪ 20 • לנרשמים חדשים - צ׳יפ

itay@re . matnasim . co . il | 03-9523390 | איתי יפת רכז חוגי ספורט:

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

22

Made with FlippingBook - Share PDF online