חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

מנויים מרכז הספורט

2023 מחירון מנויים מרכז הספורט

מנוי חדר כושר

/ חייל 14 נער מגיל סטודנט / פנסיונר / נכה

רגיל

תקופת המנוי

₪ 420

₪ 525

3 חודשים

₪ 744

₪ 930

חצי שנה

₪ 1,296

₪ 1,620

שנה

₪ 2,112

מנוי מקיף בריכה חדר כושר וסאונה ₪ 2,640

צי'פ) + (ביטוח ₪ 55 * כל מנוי חייב בתשלום חד פעמי בעלות של

מנוי בריכה

ילד / חייל סטודנט / פנסיונר / נכה

רגיל

תקופת המנוי

₪ 420

₪ 930

חצי שנה

₪ 1,296

₪ 1,620

שנה

₪ 2,112

מנוי מקיף בריכה חדר כושר וסאונה ₪ 2,640

נוהלי רישום: הכניסה לחדר הכושר תותר רק בהצגת תג זיהוי (צי'פ) בר תוקף, תג הזיהוי הינו אישי ולא ניתן להעברה. • העברת התג לאדם אחר תגרום להפסקת המנוי באופן מידי ללא החזר כספי .₪ 25 במקרה של אובדן/גניבה של תג הזיהוי יונפק למנוי תג חדש כנגד תשלום דמי תשלום על סך • .₪ 80 דמי ביטול המנוי בעלות של • הקפאת מנוי הינה הטבה הניתנת למנויים במסלולים של חצי שנה ושנה בלבד - בכל תקופת מנוי ניתן לבצע הקפאת • ימים 14 ימים במצטבר, בהודעה בכתב בנסיבות רפואיות המונעות פעילות גופנית לתקופה של 30 מנוי לתקופה של עד ומעלה, בקשות שיוגשו רטרואקטיבית לאחר התקופה המבוקשת לא יכובדו . ימים בסך הכל, 30- ימים בכל פעם ולא יותר מ 14 בנוסף, ניתן להקפיא את המנוי מכל סיבה שהיא, לתקופה של • . ₪ 50 ,לחודש ₪ 25 בהודעה בכתב מראש תמורת תשלום. עלות הקפאת מנוי לשבועיים הינה

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

23

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - Share PDF online