חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

פעילות פנאי לבעלי צרכים מיוחדים

מועדון "קסם" 15:30-17:30 | ׳ ימים: ג׳, ה תכנית פנאי והעשרה לבוגרים עצמאים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מ.ש.ה)

תכנית "רעים" לקידום מיומנויות חברתיות במפגשים שבועיים.

לילדים, נוער ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי המתמודדים עם קשיי תקשורת, לקויות למידה מורכבות והסתגלות חברתית. (למוכרים ברווחה, דרך הועדה של משרד העבודה והרווחה).

מדריכה

שעות

ימים

גילאים

הודיה קצין

17:00-18:30

ב׳

14-18

הודיה קצין

19:00-20:30

ב׳

+ 30 גילאי

הודיה קצין

17:30-19:00

ג׳

+ 20 גילאי

18:30-20:00

א׳

+ 25 גילאי

20:00-21:30

א׳

+ 40 גילאי

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

28

Made with FlippingBook - Share PDF online