חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

תכנית "עמיתים" תכנית ארצית של החברה למתנ״סים ומשרד הבריאות, הפועלת לקידום החלמה לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית באמצעות השתלבותם בפעילויות פנאי. מיועדת לזכאי סל שיקום משרד הבריאות.

בתאום עם רכזת ״עמיתים״: 050-9091069 . לינוי שלו, טל 050-9091068 . אלי אהרוני, טל

מועדון ״נשר״ 8:00-12:00 | ׳ ימים א׳-ה

העשרה והעצמה לבוגרים מתמודדים עם מגבלה נפשית באמצעות פעילויות פנאי העשרתיות. לזכאי סל שיקום משרד הבריאות.

תכנית ״מנדלה״ ימים: א'-ה'

מחויבות ונגישות הדרך להשתלבות. שילוב פרטני בפעילות חוגית במתנ"ס, עם מוגבלות + 18 לבוגרים בגילאי המוכרים ע"י ביטוח לאומי נכות ומעלה. 20%- ב בכפוף למילגות החברה למתנ״סים.

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

29

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - Share PDF online