כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אפריל 2018 - גיליון 250