כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - פברואר 2019 - גיליון 260

זיהוי ביומטרי

רות רסין מאת:  מדי פעם נכנסים ללקסיקון שלנו מילה או ביטוי חדשים שדורשים הסבר. זיהוי ביומטרי הוא הלהיט החדש. מה שכולם יודעים הוא שכל )2017 מי שמבקש לחדש את דרכונו או את תעודת הזהות שלו מחויב על פי חוק (החל מיוני מתייחס לכל השיטות הקיימות לזהות בני אדם. הוא מבוסס על מאפיינים ייחודיים לכל זיהוי ביומטרי אדם ואדם, מאפיינים אנטומיים, פיזיולוגיים או התנהגותיים הניתנים למדידה.למשל טביעת אצבע, זיהוי , טביעת כף יד, צילום רשתית, או קשתיתשל העין. מה שנשלט קודם על ידי סיסמאות אישיות הפך DNA להיות ביומטרי. הסיבה היא שהסיסמאות הוכחו כלא מספיק בטוחות, דהיינו קל לשכוח אותן, קל לפרוץ אותן ואפשר לגנוב אותן. הזיהוי הביומטרי תמיד איתנו ואי אפשר לקחת אותו מאיתנו. על כן, בבואנו לקבל דרכון, נדרשכלאזרחלתתטביעתאצבעאחתלצורךקבלתדרכון לחמששנים, וצילום פנים או שתי אצבעות לדרכון בר תוקף לעשר שנים. להצטרף לקהילת המשתמשים בביומטריים. מה זה בדיוק?

טכנולוגיה

2009- אישרהממשלת ישראל הצעתחוקהקוראתליצירתמאגר ביומטרי שלטביעותאצבע לכלאזרחי ישראל. החוקאושר ב 2008 במרץ 2018- למרות התנגדות עזה בחלק מהציבור החרד מפגיעה בפרטיותו. האגודה לזכויות האזרח עתרה נגד אך ללא הועיל. החוק אושר ב מעתה מחויב כל אזרח למסור למאגר הביומטרי תמונה עם או בלי טביעת אצבעות. מהם היישומים של הזיהוי הביומטרי? • מעבר לרשות הפלסטינאית • מעבר בנתב"ג • מעו"ז (מערכת העוסקת בביומטריה של עובדים זרים, דרכונים, תעודות זהות) • זיהוי פלילי של המשטרה • זיהוי חללים או נעדרים בצה"ל • פתיחת מכשירי טלפון סלולאריים • 'התייצבומט' של משרד התעסוקה מהם החסרונות? • מאגר המידע הביומטרי חייב להיותשמור וחסוי ביותר כי כל דליפה, אםבגין גניבהאו רשלנות, עלול לגרום זיהוי ומיקוםאנשיםבניגוד לרצונם. במילים אחרות תיגרם פגיעה בפרטיות שלנו. • שימוש לרעה עלול לגרום לנזק ביטחוני כלכלי או מדיני. מאחר שהמאגר פתוח למשטרה, שימוש שגוי עשוי לגרום לדליפה. • סריקה דיגיטלית אינה קבילה בבית משפט. מהאוכלוסייה אין טביעות אצבע כמו לעובדי אדמה, קשישים, ושחקני כדורסל. כמו כן עבודת כפיים ועבודה עם כימיקלים 5%- • ל גורמת למחיקה ולשחיקה של אצבעותינו. מהם היתרונות? תעודות זהות מזויפות 350,000- היתרון העיקרי הוא המלחמה בתעודות הזהות המזוייפות. ישנה הערכה שמסתובבות היום בארץ כ המשמשות למגוון פעולות עברייניות: לבחור לכנסת ישראל, לבצע פעולות חבלה, לשהות בארץ בצורה בלתי חוקית, להסתובב חופשי במדינה, להתחמק מעונש, להערים על שוטרי מג"ב במחסומים ועוד. מדובר גם בחיסכון ענק של מיליארדי שקלים לביטוח הלאומי,

הנאלץ לשלם היום קצבאות לבעלי זהות מזויפת. תהליך הנפקת דרכון חדש או תעודת זהות חדשה:

(קיימיםשני תורים: אחד לאלו שהזמינו תור והגיעו בזמן נקוב ואחד לאלו שהגיעו ללא 3450* יש להזמין תור מקוון למשרד הפנים או בטל תור כמו בדואר ישראל). תהליך ההנפקה כולל צילוםתווי פנים, סריקתטביעותהאצבע, אימות זהותהמבקשים במטרה למנוע גניבת זהות. ש"ח. 100 . ניתן לשלם בצורה מקוונת עבור דרכון חדש ולחסוך 2022 לידיעת קוראינו תוקף תעודות זהות לא ביומטריות יפוג בשנת ruti.racine1@gmail.com במקרים דחופים ניתן לקבל דרכון זמני.

מילת החודש

חור בעל שוליים מעובדים בבגד לרכיסת כפתור (בתלמוד אִבְְקָה - במשמעות של נקב בבגד). שאול טשרניחובסקי השתמש במילה בפואמה "אלי": "... מיהרה לקום הכלה, תועה בין פוזמק ומסרק עמדה נתונה בלְסוּטָה (וסט) מתקשה ברכיסת כפתורים מָרַד הבֶּזַע (נקב מוארך) בכפתור, בגד הכפתור בָּאִבְקָה..."

לאה הראל מאת: 

מילה

harelea@gmail.com

13

02/2019 - 260 רעננה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online