כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - פברואר 2019 - גיליון 260

תשחץ טריוויה

מהי ויקיפדיה?

ירון מהולל מאת: 

רעייתי (עורכת עיתון זה) ואני נוהגים לצעוד ברחובות רעננה מידי בוקר, ולא אחת אנו פוגשים על המדרכה, בין חפצים שהושלכו מהבית הסמוך, כרכים של "האנציקלופדיה העברית". אחד הגורמים העיקריים האחראים לתופעה זו של השלכת מקור ידע כה מושקע, ותיק שנה – ויקיפדיה שמו. שני יזמי אינטרנט אמריקאיים, 18 ומהימן כאשפה לצדי הדרך, הוא מוסד אחר, מודרני, שבא לאוויר העולם אך לפני , החליטו להקים מיזם דומה Nupedia ג'ימי ווילס ולארי סאנגר, לאחר שנכשלו בהקמת מיזם קצת אחר של אנציקלופדיה מקוונת בשם שבו הקהל הרחב הוא שיכתוב ויעשיר באופן חופשי ובהתנדבות את האנציקלופדיה האינטרנטית "ויקיפדיה". המילה ויקי משמעותה "מהיר" בשפה ההוואיית וטכנולוגיית ויקי משמעה כתיבת תוכן אינטרנטי בידי הציבור – באמצעות "מיקור המונים". , ותוך כחצי שנה נחנכו אתרי ויקיפדיה בשפות רבות נוספות. המיזם מתנהל באופן נפרד ועצמאי בכל 2001 המיזם הושק באנגלית בינואר איש בכתיבת ערכים 70,000- שפות! המיזם הינו שלא למטרת רווח, וכל כותביו הם מתנדבים. כיום עוסקים כ 250- שפה – וכיום הוא קיים בכ מיליון ערכים, מהם כעשירית בשפה האנגלית. מי שעוקב 50- בשפות השונות, ומספרם גדל כל העת. כיום ישנם בויקיפדיה בשפות השונות כ אחר ערכים אקטואליים יודע שהם מתעדכנים במהירות הבזק – תוך שעות אם לא דקות ממינויו של הרמטכ"ל החדש, אביב כוכבי, שמו ותוארו החדש כבר נכללו באתרים רבים שעניינם צה"ל ומפקדיו. לא פלא שכרכי האנציקלופדיה העברית, שלא עודכנו במשך שנים ארוכות, הושלכו להם (אך למרות זאת, מהדורה שניה של האנציקלופדיה העברית נמצאת כעת בהכנה בהוצאת "שוקן" – כך כתוב בויקיפדיה!). בתחילה הושק המיזם ללא כל מגבלות עריכה, אך במהרה התגלו תופעות של השחתת ערכים כתובים, סילוף הכתוב בהם וכתיבת ערכים לא אמינים או לא ראויים. כך נוצר הצורך בהטלת פיקוח מסוים על החופש המוחלט לכתוב ולערוך ערכים, וכיום ישנה טכניקה של נעילת אתרים מסויימים שהיו נתונים לוונדליזם בפני עריכה נוספת, וכן נתמנו "עורכים" בעלי סמכויות תיקון וחסימה לפי נוהלים שנקבעו. לעתים מתעוררות מחלוקות לגבי תכנם של אתרים מסויימים, או בשאלה אם אדם או תופעה מסויימת ראויים לערך בויקיפדיה – והדבר מובא ל"שיפוט" של קהל העורכים. אלף ערכים. בשל ריבוי מחלוקות ועריכות נוגדות נקבע בישראל תקנון 230- וכיום יש בה כ 2003 הויקיפדיה העברית הושקה בחודש יולי נוקשה יחסית, לפיו רק משתמשים רשומים במשך למעלה מחודש ימים ושביצעו מעל מאה עריכות זכאים להשתתף בהצבעות לגבי נקודות מחלוקת. לויקיפדיה מיזמי-אחות שונים הנוצרים אף הם בטכניקת מיקור המונים. המוכרים שבהם הם ויקימילון בו נכתבים מילונים בשפות שונות, ויקיציטוט המביא ציטוטים מתחומים שונים, ויקישיתוף לשיתוף תמונות, ויקיספר ליצירת ספרי לימוד והדרכה, ועוד ועוד.

15

02/2019 - 260 רעננה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online