כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מאי 2019 - גיליון 263

תשחץ טריוויה

תשחץ מאת שי אלקובי. לתשחצים נוספים הורידו את אפליקציית "התשחץ שלי" בנייד

גולי קניה

ירון מהולל מאת: 

הכינוי "גולי קניה" עושה חסד מסוים עם הגולים – שכן מאז גורשו הראשונים שבהם בידי השלטון הבריטי, הם נדדו בין ארבעה מחנות מעצר 1944 מארץ ישראל בשנת בשלוש ארצות שונות באפריקה: אריתריאה, סודאן וקניה.

וללא כל התראה מוקדמת או הליך משפטי, הוצאו 1944 באוקטובר 19- בבוקרו של יום ה עצורי אצ"ל ולח"י מתאיהם במחנה המעצר בלטרון והועלו כבולים על מטוסים 251 שהמריאו ליעד בלתי ידוע. תוך מספר שעות מצאו את עצמם במחנה מעצר בעיירה סמבל שבאריתריאה. כאן החלה תקופת גלות ארוכה בת כמעט ארבע שנים, במהלכה הוגלו בסך הכל – ומאידך מעטים מאד שוחררו 439 – ונשלחו מהארץ עצירים רבים נוספים והוחזרו ארצה לפני קום המדינה. כשני שלישים מהעצורים היו חברי מחתרת האצ"ל, וכשליש חברי הלח"י, והחלטת את 1944 הגירוש נבעה מרצון השלטון הבריטי למנוע בריחות עצירים מלטרון וגם ליצור אפקט הרתעתי כנגד המחתרות, שחידשו בשנת פעולותיהן כנגד הבריטים עם "תחילת הסוף" של מלחמת העולם באירופה. במהלך שנות הגלות הורשו העצירים לרכוש השכלה, שכללה גם לימודים משפטיים בהתכתבות, ואכן לאחר קום המדינה יצאו מקרב הגולים כמה משפטנים בכירים ובהם מאיר שמגר (נשיא בית המשפט העליון), שמואל תמיר (שר המשפטים), עו"ד צבי הדסי ועו"ד דב מילמן. אישים מוכרים נוספים מקרב הגולים היו ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר, השרים מרדכי ציפורי ויעקב מרידור וחברי הכנסת אריה בן אליעזר ואליהו מרידור (וגם אביו של הח"מ, אריה מהולל). בעוד תנאי המאסר הגיאוגרפיים באפריקה היו קשים, היחס שקיבלו חלה תקרית חמורה בה נהרגו שני אסירים בידי שומריהם הסודניים. 1946 העצורים מסוהריהם הבריטיים היו סביר ונאות, אם כי בינואר תשומת לב רבה משכו נסיונות הבריחה של הגולים ממחנות המעצר. במהלך שנות הגלות היו תשע בריחות כאלה, ורובן ככולן כשלו והבורחים אמנם נמלטו מהמעצר אך נתפסו והוחזרו למחנה. הצליחה מכל הבריחה התשיעית והאחרונה, בה נמלטו שישה עצירים .1948 מהמחנה בגילגיל והגיעו לאירופה באפריל לקראת תום המנדט הבריטי גברו לחצי העצורים ומשפחותיהם להשבת הגולים ארצה, אך רק כחודשיים לאחר הקמת המדינה, בחודש , שבו הגולים באניה "אושן ויגר" שהביאה אותם לנמל חיפה שהיה לשער הימי של מדינת ישראל הצעירה. משחתת בריטית 1948 יולי שליוותה את האושן ויגר נצטוותה בידי חיל הים הצעיר והזעיר של המדינה שלא להיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל – כך חולפת תהילת עולם. מימין לשמאל: מאיר שמגר, שמואל תמיר, דב מילמן, צבי הדסי, ראובן רובינשטיין, אריה מהולל

19

05/2019 - 263 רעננה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online