כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מאי 2019 - גיליון 263