כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה פברואר 2020 - גיליון 272