כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אוגוסט 2022 - גיליון 302