כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אוגוסט 2022 - גיליון 302

האגף לשירותים חברתיים צוות לרווחת האוכלוסייה המבוגרת

כולנו יחד עם ותיקי רעננה מופע פתיחת שנה

במעמד חיים ברוידא, ראש העיר הסיפורים מאחורי השירים: רחל שפירא כלי נשיפה: הדר נויברג | שירה: מיקה עינב פסנתר וניהול מוסיקלי: גבי ארגוב

בשעות הבוקר, 09-7720707 הזמנת כרטיסים בטל' | ₪ 20 : עלות כרטיס tickets.raanana.muni.il | *8864 " במוקד "קול טיקט או רעננה 114 או במרכז תרבות כושר ופנאי, רח' ההגנה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online