כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אפריל 2023 - גיליון 310