כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אפריל 2023 - גיליון 310

שי אלקובי תשחץ מאת: 

תשחץ

ריבונו של עולם עברית: הצירוף מקורו בלשון חז"ל. בבראשית רבה א י' מתוארת מחאת האות אל"ף נגד הקב"ה על שלא נפתחה התורה בה אלא באות בי"ת (בראשית): "עשרים ושישה דור היה קורא אָלף תיגר לפני כסאו של הקב"ה ואמר לפניו: 'ריבונו של עולם, אני ראשון של harelea@gmail.com אותיות ולא בראת את עולמך בי...' ". מילה

מילת החודש לאה הראל מאת:  .) interrogation חקירה נמרצת ויסודית תוך כדי הצגת שאלות נוקבות לחשוד ( חִקּוּר -

עברית

harelea@gmail.com

27

04/2023 - 310 רעננה

Made with FlippingBook - Share PDF online