כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אוקטובר 2016 ראש השנה תשע"ז - גיליון 232

תשבץ 36 מאת נח הורניק - 2016 תשרי תשע"ז - אוקטובר 39 תשבץ תשבץ 39 - ז" אוקטובר 2016 מאת : נח הורניק שם פרטי = (ש"פ) שם משפחה ; = (ש"מ) כתיב חסר ; = (כ"ח) כתיב מלא; = (כ"מ) עגה ; = (ע) לע"ז ; = (ל) הגדרה מתחכמת ; (ה) ניסן תשע פסח - 2016 מאת : נח הורניק (ה) הגדרה מתחכמת ; (ל) = ; ז"לע (ע) = מ"כ ); עגה = ( כתיב מלא ח"כ); = ( כתיב חסר מ"ש); =( שם משפחה פ"ש); =( (ה) הגדרה מתחכמת ; (ל) = ; ז"לע (ע) = מ"כ ); עגה = ( כתיב מלא ח"כ); = ( כתיב חסר מ"ש); =( שם משפחה פ"ש); =(

אפריל

–ו "

תשע ת רי

שם פרטי

שם פרטי

: מאוזן 1 .

מקסימום היא

דילג על חג (ה) ;4 .

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

אוריד את

נסיכה (ה) ;8 . א ו הכל (ה) ; 13 . מאוזן : 1 . בין כסה לעשור ) 5,3,4 ( ;11 . סוג מנעל ; 11 . הקרנון הזיל לֵחַ (ה) ; 16 . החלק הקטן ; 13 . 12 . ; די 15 . הרים (ה) ; 18 . 17 . מצבת זכרון ;19 . הלאה (ה) ; 20 . 21 . כלי מיטה ; 24 . 26 . א מצע החודש ; 27 . 20 . גונבים אותו על מנת לקבל פרס ;21 . בור ומצא סעודת שמחה (ה) ; 24 . ; חיטה 25 . 15 .

9

8

7

6

5

4

3

2

1

נרקב ;

הגיע בזמן לקיר המגן (ה) ;

תשבץ ; קיים

קשר שורת

15

14

13

12

11

לפני כן יצאו לקראתו (ה) ; זעמו מאד וזרמו עם זה יהודי חדש דר שם (ה) ;

14

13

12

11

10

חפר

ובתוכי ; ; הבורא

19

18

17

16

26 . יש תקלה במנת המזון (ה) ; שיפץ לפי הנורמה

; הרבה

25 . 28 .

20

19

18

17

16

15

כתה ה

לשליט (ה) ; 31 .

(ה) ; 29 . שבע נ

פרעה חובה

30 .

יש סחורה למכ ; הרי

32 . יש לה גיס בחברת מחשבים (ה) ; הב לי טורף (ה) ; 35 . ; לחייב ; העתקה 37 . מגביה את מוטל עליו ; 42 . פרי הדר לסוכות ; בן דגן (ה) ; כוכב נלווה 51 . חלק חבוי בהגדה באחת הרוחות (ה) ; -רב מג שסולק מעבודתו (ה) ; 49 . חג האסיף ; (ח"כ ) 41 . ; היו השתחווה קלות ; 38 . ; מאת ; דילל 43 .

השביעית ;33 .

22

21

20

; (מ"כ)

37 . 40 .

34 . אל יווני ; 36 .

25

24

23

22

21

אחת מנביאות יש ראל (ה) ; 39 . 41 . אבי האב עשה הקפה (ה) ; 42 . 45 . ; צו 46 .

25

24 26

23

48 .

30

29

28

27

; לנו

; פומבי 49+50 . מכינויי ה בעיר פלישתית הי 54 . נס שקרה לעמנו מדידה 58 . יצור איטי ; כלי

עיקרי בשטר חוב ;52 .

ה

47. תודיעי ב

46 . ;רכן

31

30

29

28

27

26

) הפסח 5,2( ; 52 . הז בור כ (ה) ;53 .

ידי לע ךתמנ

; כי אם

3,2,5 .( : מאונך 1. מפלגת עבר שנאפתה ( ת"ר) מין צומת ;56 . ; לו עשרה בתשרי

(ה) ; 55 .

36

35

34

33

32

31

ביציאת מצרים ) 59 . חם ויבש ;60. 64 . בן ארץ ; ן תיכו ה מזרח ב 2 . ; עש 3 . גידפו ;5 . פעמיים ; םיוב

5,3( ;

)(מ"כ )

(ה) ;

36

35

34

33

32

66 . קרב וה

; גף 6 . בלי כלום ;7 . 67 . ו אמרו פעמיים בֹּ א מטה ! ; ריגול נסיעה באופנוע ; 14 . 2 . נישא ;3 . 19 . מערה שנוצרה מפעולה 27 . השכוי הכניע את אויבו ; ני אוסר ; בארץ למען בריה מ" הליל (ה) ; 30 . מפלגה זו ; תכליתי ותקול ; קרן איל 8 . ; רכן 22 . עיר מסכנות ;23 . תיאטרון 5 . משקה חריף . בקרבם החזירה חוב

41

39

38

37

40

9 . פה שוכן יהודי חדש (ה) ; 10 .

נהיה סמוק במקצת (ה) ;68.

הוא ו

41

40

39

38

37

לשליט (ה) ; 12 . מאונך : 1. ; (ל) תרשים 17 .

45

44

43

42

4 . מאותיות הא ; ב"

; שופר ה

חשבונית ; (ה)

45

44

43

42 47

; רגיז 7 .

6 .

; (ת"ר)

; מתנה

ידוע ;25 .

14. גל יר

; מנהג

9 .

50

49

48

46

29 . זה טעים יורד כש

; מספיק

18 .

חזן ; (ת"ר)

16 . ך נקרא כ

; (מ"ש)

היא כל המשנה כולה (ת"ר) ; מענק 33 . הטיל היטל כספי על טקס כנסייתי ( מ"כ) (ה) ; 35 . סוג לוחות אבן ; 38 . ; חושב 40 . הוגה ; (מ"ש)כי ' דעות צ 44 . בן של אימפריה עתיקה באיזור פרס / עירק של ימינו ;45 . ישן ליד קלף ובחל בו (ה) ; 46 . מ ; (ע) קסימום 47 . תתקע תעשה שיהיה גרוע (ה) ; 48 . נהר בין קוריאה . לסין 51 . ישיר ;53. בפנים יש בו כעס רב (ה) ; ח"טל il.net . zahav @ hornikn 22 . יחידת הספק ; 23 . ; ל" ז הוא 25 . כיצד נעלמת לי ? (ה) ; 28. מידת יבש מקראית שנשענים עליה (ה) ; 29 . ; הגיע 30 . דיור מוגן ; דגים ל 34 . כשירד , ארצה היה לו סיפוק (ה) ; 35 . ; ישן 36 . מגיה ; שחורה 39 . אבן אכטיס ;40 . ; בולש 42 . אות ; אנגלית 43 . נהר באפריקה ;44 . מקבל סיוע ; כספי 46 . מעוררת חמלה ; 47 . עוללים ; (ה) ;31 .

48

47

46

54

53

52

51

לולבים

53

52

51

50

49

)5,4( ; 32 .

59

58

57

56

55

54 61

65

64

63

62

60

; אילן

פפירוס ; 54 .

52 .

; מהימן

50 .

57 . חסיד והוא בןה

56 . ממלכה ליד ; שורא

68

67

66

; שאלה

דג צחיח (ה) ; 61 .

(ה) ; 59 .

חיה של

! .

62 . דב בנהר איטלקי (ה) ; 63 . ֹ א מטה בּ

zahav @ hornikn

ח"טל il.net .

2016 תשרי תשע"ז - אוקטובר 39 פתרון תשבץ

גור )

חסידות גור וגם בן חיה ( ;59 . / חֶרֶב חָרֵב ;61 .

18 . 36 . 56 .

; אכד 57 .

; מי 62 . פּוֹ/פּוּ ;63 .

;רד

פתטית ;47 . ; טף 50 . ;כֵּן 52 . ֶ מִי גּ )

מהמלה קְנֵה גֹּמֶא ( ; 54 . ; עץ

וודו ;39 .

בָּרֶקֶת ;40 .

; מגשש 42 .

אר ® ;43 .

; ול 44 .

מסובסד ;46 .

אַיֶּכָּה )

בראשית ג '( ; 28 . קַב ; 29 .

; רב 22 . וט ; 23 .

; מת 25 .

/ אֵיכָה

; בא 30 .

לולבים ; 32 .

אקווריום ; 34 . /תחַ נָ

נַחַת ; 35 . ; לן

; הרגל 14 . ֵֶ ר בּ )

ישראל ( ;16 . צ "ש )

שליח צבור ( ;

: מאונך 1 .

ענייני ;2 . ; רם 3 .

תקיעות ;4 . ; מם 5 . ; ש"יי 6 .

תעצבן ;7 .

; שופר 8 .

וטו ;9 .

תמיד )

עולת התמיד ( ;67 . ורדרד ) וְרֵד רֵד- ! ( ;68.

58 . ; צב 59 . ; חַר 60 .

יום כיפור ;64 . ; סורי 66 .

.בם

בשושן הבירה ( ;46 . ) פּוֹטֶר

תֹּרֶף ) בתל מוד

ירושלמי ( ;52 . גת ;53 .

(/ הארי

פּוּטַר ;48 .

קִלֵּשׁ ;49 .

; סֻכּוֹת 51 .

/שָׁעוּן

שָׁעוֹן ;55 .

; טי 56 . ; אם

אתרוג ;45 . דת )

והדת ניתנה

26 . ; ו"ט 27 .

תֶּקֶן /ןתִּקֵּ ;29 .

בֵּי/בִּי ;31 . ; א"י 33 . תַּן/תֵּן ;35 .

לאכוף ;37 . ; קד 38 . ; חב 40 . ; מִן 41 .

; הוו 42 .

: מאוזן 1 .

עשרת ימי תשובה ;11 . ; מק 12 .

מיעוט ;13 . ; רב 15 . יש ;17 .

יד ;19 .

צְפוּ שָׁ ;20 .

רגַָ /גֵּר ; 21 .

יצועים ;24 . ; בר 25 . ; אל

לא לשכוח להפוך את הפתרון

פתרון תשבץ 39 – תשרי ת –ז ''שע מערכת "כיוון חדש" מברכת את קוראיה ואת כלל תושבי רעננה בשנה טובה, בריאה ומלאת עשייה. אוקטובר 6201

23

10/2016 - 232 רעננה

Made with