כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אוקטובר 2016 ראש השנה תשע"ז - גיליון 232

˘„Á

232 גיליון

201∂ אלול-תשרי תשע"ו-ז אוקטובר

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

"תקע בשופר גדול לחרותנו" (מתוך התפילה) שנה טובה

1312

1110

86

חטופים

בית כנסת ישראלי

י ן העיר ˆ ק

וואות ˆ - - תיאטרון ı ספר - סרט - אופנה - טיול - טכנולוגיה - עברית - בישול - תזונה - טריוויה - תשב ∫ מדורים קבועים

Made with