כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אוקטובר 2016 ראש השנה תשע"ז - גיליון 232

אזרחים ותיקים

38 אזרחים ותיקים

אזרחים ותיקים 39

אזרחים ותיקים

מרכז תעסוקה כושר ופנאי 2017 - 2016 תכנית פעילות תוכנית ילות 17-2016

תוכנית פעילו

2017-2016

2016 - פתיחת שנה ספט בר חוגי אמנות שם החוג

2016 - פתיחת שנה ספטמבר חוגי אמנות שם החוג ימים ושעות

העמותה לאזרח הוותיק עננה רעננה 114 ההגנה מרכז תעסוקה כושר ופנאי -

העמותה לאזרח הוותיק רעננה רעננה 114 ההגנה מרכז תרבות כושר ופנאי - העמותה לאזרח הוותיק רעננה רעננה 114 ההגנה מרכז עסוקה כושר ופנאי -

ימים ושעות עלות לחודש

עלות ל

ציור 08:30-10:30 שלישי 17:00-19:00 רביעי 08:45-10:45 ראשון 11:00-14:45 ראשון 09:00-11:00 שלישי 8:30-11:30 רביעי 11:45-14:40 רביעי 08:30-11:30 ראשון 07:45-10:45 שני 08:30-11:30 רביעי 08:00-11:00 חמישי 11:00-14:00 חמישי 11:00-14:00 שני 08:15-11:15 שלישי 11:10-14:10 ראשון 11:30-14:30 שלישי 12:00-14:00 רביעי

08:30-11:30 ראשון 07:45-10:45 שני 08:30-11:30 רביעי 08:00-11:00 חמישי 11:00-14:00 חמישי 11:00-14:00 שני 08:15-11:15 שלישי 11:10-14:10 ראשון 11:30-14:30 שלישי 12:00-14:00 רביעי 08:30-10:30 שלישי 17:00-19:00 רביעי 08:45-10:45 ראשון 11:00-14:45 ראשון 09:00-11:00 שלישי 8:30-11:30 רביעי 11:45-14:40 רביעי כולל חומרים ₪ 250 כולל חומרים ₪ 250 כולל חומרים ₪ 250 לחודש ₪ 170 לחודש ₪ 170 לחודש ₪ 180 לחודש ₪ 180 16:30-18:30 שלישי לחודש ₪ 180 09:00-11:00 חמישי לחודש ₪ 180 16:00-18:00 ראשון לחודש ₪ 150

לחודש אימון מכשירים ואימון קבוצתי מ ולב! ₪ 160 - חד פעמי ₪ 70 ונות ספורט לשנה ימים שעות א'-ה' 07:30-12:30 ו' 08:00-11:30 א', ג', ה' 16:30-18:30 ב', ד' 16:30-18:15 ב' 18:00-20:00 לחודש ₪ 110 בוקר סוג התעמלות יום ושעה צפיפות עצם 07:30-8:30 ראשון ושלישי לחודש ₪ 50* עמלות נשים 07:15-08:00 חמי י צפיפות עצם 07:30-8:30 שני ורביעי התעמלות נשים 08:30-09:30 ראשון ורביעי ידג' ההגנה ימים שעות ראשון 09:45-13:00 שני 10:00-12:30 רביעי 10:00-12:00 חמישי 09:30-12:30 לחודש ₪ 110 ערב סוג התעמלות יום ושעה לחודש ₪ 110 פיפות עצם 18:00-19:00 שני ורביעי לחודש ₪ 110 לדנקרייז 16:45-17:30 ראשון ורביעי מכשירים + תעמלות נשים לחודש ₪ 120 18:30-19:30 רא ון ושלישי לחודש ₪ 120 עמלות נשים 19:00-20:00 ראשון ורביעי מיוחדת לשיקום ומניעת נפילות - על כסאות ימים שעות עלות שלישי, חמישי 15:45-16:30 פעמים בשבוע 3 לחודש ₪ 120 ון ושלישי 14:55-15:45 לחודש פעמיים בשבוע ₪ 110 , פעמיים בשבוע: שני וחמישי ₪ 110 וקר) ימים שעות שני וחמישי 08:30-09:15 למפגש ₪ 10 פעם בשבוע רב) ימים שעות שני 17:00-18:00

לחודש אימון מכשירים ואימון קבוצתי משולב! ₪ 160 חדר כושר - חד פעמי ₪ 70 ביטוח תאונות ספורט לשנה ימים שעות א'-ה' 07:30-12:30 ו' 08:00-11:30 א', ג', ה' 16:30-18:30 ב', ד' 16:30-18:15 ב' 18:00-20:00 לחודש ₪ 110 התעמלות בוקר סוג התעמלות יום ושעה צפיפות עצם 07:30-8:30 ראשון ושלישי לחודש ₪ 50* התעמלות נשים 07:15-08:00 חמישי צפיפות עצם 07:30-8:30 שני ורביעי התעמלות נשים 08:30-09:30 ראשון ורביעי מועדון ברידג' ההגנה ימים שעות ראשון 09:45-13:00 שני 10:00-12:30 רביעי 10:00-12:00 חמישי 09:30-12:30 לחודש ₪ 110 התעמלות ערב סוג התעמלות יום ושעה לחודש ₪ 110 צפיפות עצם 18:00-19:00 שני ורביעי לחודש ₪ 110 פלדנקרייז 16:45-17:30 ראשון ורביעי מכשירים + התעמלות נשים לחודש ₪ 120 18:30-19:30 ראשון ושלישי לחודש ₪ 120 התעמלות נשים 19:00-20:00 ראשון ורביעי התעמלות מיוחדת לשיקום ומניעת נפילות - על כסאות ימים שעות עלות ראשון, שלישי, חמישי 15:45-16:30 פעמים בשבוע 3 לחודש ₪ 120 ראשון ושלישי 14:55-15:45 לחודש פעמיים בשבוע ₪ 110 , פעמיים בשבוע: שני וחמישי ₪ 110 צ'יקונג (בוקר) ימים שעות שני וחמישי 08:30-09:15 למפגש ₪ 10 פעם בשבוע צ’קונג (ערב) ימים שעות שני 17:00-18:00 בע"מ 1987 מריטל כל השרון שירותי כח אדם, הסעות ושליחויות. 272 . רעננה ת.ד 100 כתובת: מרכז שושן- אחוזה 09-7487162 : פקס 09-7487160 : טלפון merital@013net.net : דואר אלקטרוני לתושבי רעננה ולגימלאי העמותה למען האזרח הוותיק רעננה

קרמיקה

קרמיקה

כולל ₪ 250

עיסת נייר

עיסת נייר

כולל ₪ 250

עיסת נייר

עיסת נייר

כולל ₪ 250

ציור מודרך

ציור מודרך

ל ₪ 170

ציור

ל ₪ 170

ציור מנדלות

ציור מנדלות

ל ₪ 180

תכשיטנות

תכשיטנות

ל ₪ 180

תכשיטנות

16:30-18:30 שלישי

תכשיטנות

ל ₪ 180

סריגה בחוטי טריקו

09:00-11:00 חמישי

סריגה בחוטי טריקו

ל ₪ 180

רקמה

16:00-18:00 ראשון

רקמה

ל ₪ 150

מדריך

יום ושעה

ריקודים

מדריך

יום ושעה

ריקודים

ריקודי בטן

לחודש ₪ 120

ריקודי בטן 17:00-18:00 שלישי

לחודש ₪ 120

17:00-18:00 שלישי

ריקודי שורות ימי שלישי מתקדמים 20:00 / מתחילים 19:00 מחשבים ומדיה דיגיטאלית קורס/מדריך

ימי שלישי מתקדמים 20:00 / מתחילים 19:00

ריקודי שורות

כניסה חד-פעמית ₪ 30

כניסה חד-פע ₪ 30

מחשבים ומדיה דיגיטאלית קורס/מדריך

עלות

עלו

קורס בסיסי להכרת המחשב, האינטרנט והדואר האלקטרוני שיעורים 10- ל ₪ 450 תרגול + של שעתיים קפיצת מדרגה לבוגרי קורס בסיסי שיעורים 8- ל ₪ 450 של שעתיים

קורס בסיסי להכרת המחשב, האינטרנט והדואר האלקטרוני

מחשבים למתחילים שמוליק רובין מחשבים למתקדמים שמוליק רובין

10- ל ₪ 450 של שעתיים 8- ל ₪ 450 של שע 6- ל ₪ 400 של שע

מחשבים למתחילים שמוליק רובין מחשבים למתקדמים שמוליק רובין

קפיצת מדרגה לבוגרי קורס בסיסי

פייסבוק שיעורים 6- ל ₪ 400 של שעתיים

רשתות חברתיות שמוליק רובין טלפונים חכמים ליאור רובינשטיין

רשתות חברתיות שמוליק רובין טלפונים חכמים ליאור רובינשטיין שימוש יעיל באייפון ואנדרואיד למתחילים ומתקדמים (אפליקציות) פייסבוק

שימוש יעיל באייפון ואנדרואיד למתחילים ומתקדמים (אפליקציות) לסדנה ₪ 280 מפגשים 4 של

ל ₪ 280 מפ 4 של

מיוחדים

מיוחדים

מודעות ואניאגרם

להתפתחות אישית ולפיתוח היכולת האינטואיטיבית מפגשי נשים המבקשות חוויה אחרת ותובנות חדשות יום שלישי 09:00-11:00 פעמיים בחודש, 19:30-21:00 ימי חמישי מפגשים 8- ל ₪ 400

מודעות ואניאגרם להתפ חות ישית ולפיתוח היכולת האינטואיטיבית מפגשי נשים המבקשות חוויה אחרת ותובנות חדשות מועדון נשים

יום שלישי 9:00-11:00

פעמיים בחוד 21:00 ימי חמישי מפג 8- ל ₪ 400 -11:15 ימי שישי ל ₪ 110 עלות

מועדון נשים

09:30-11:15 ימי שישי לחודש ₪ 110 עלות

חבורת זמר ״המרעננים״ מנהל מוזיקלי עזז פרנקו

מנהל מוזיקלי עזז פרנקו

חבורת זמר ״המרעננים״

ר.ש. שירותי הסעדה 054-2398777

להנהלת מרכז היום,

לכל המבקרים היקרים במרכז

ולכל גימלאי רעננה בברכת שנה טובה ומבורכת בריאות ואריכות ימים לשירותכם תמיד ויקטור - ר.ש. שירותי הסעדה

שנה טובה ומבורכת בריאות ואריכות חיים אמנון כהן

16

10/2016 - 232 רעננה

Made with