כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אפריל 2018 - גיליון 250

חידוש: תעודת אזרח ותיק עם תמונה מאיר חוטקובסקי מאת: 

מלכה מהולל מאת: 

(בראשיתב') "לֹאטוֹבהֱיוֹתהָאָדָםלְבַדּוֹ" יצא לי להגיע לאחרונה לניחום אבלים אצל חברים טובים. בגאווה בלתי מוסתרת סיפרו לי שהגיעה מוקדם יותר באותו יום אישה שהייתה תלמידתה של המנוחה לפני חמישים שנה. היא דיברה בשבחה וסיפרה איזו השפעה חיובית גדולה הייתה לה למורתה עליה, התלמידה, ועל כן טרחה ובאה כששמעה על פטירתה. אני תהיתי ביני לבין עצמי: למה עכשיו? למה לא באה קודם? למה לא רצתה לשמח את מורתה הנערצת בעודה בחייה? אני יודעת, זו דרכו של עולם. מתבגרים, עוזבים, פוגשים, נישאים, מולידים, עובדיםומשלמיםמשכנתא.אני יודעתשזודרכושלעולם, ועדיין אני תוהה. בדידות, ובמיוחד בדידותם של אנשים מבוגרים, מקרבת את קיצם והופכת את שארית חייהם ליותר קשים ממה שהם אמורים להיות. ישנם אנשים מבוגרים שימים שלמים אף לא אחד נוקש בדלתם. לפני שבועות אחדים תפס את עיניי פוסט מרגש בפייסבוק אותו כתבה מישהי: "אני מחפשת אישה ערירית שזקוקה לחברה, מישהי שאוכל לבקר, להרים טלפון, לקחת לרופא וכו'". אני משערתשהיאמצאה. לאחסרים כאלה. ישנן גם עמותות שעוסקות בדיוק בזה. הן מחברות בין זקוקים לקשר לבין נדיבים שמוכנים להקדיש את הזמן והמאמץ לכך. לכבוד חג הפסח, אני רוצה להאמין שהאביב ישרור בכל הבתים כולם. באלה שקול הילדים והנכדים בהם נישא למרחוק, אבל גם בבתי הערירים. שיימצא מי שיזמין אותם להסב עימם סביב שולחן הסדר. שהרי בפסח הזה כולנו מסובין. שיהיה חג שמח! Mehulal2@netvision.net.il למדינה שיבצנו תמונות הכתבים מימים עברו עם 70 לכבוד טעם של ילדות.

ניתן עתה להנפיק תעודת אזרח ותיק הנושאת תמונה. השירות החדש מיועד לאזרחים ותיקים שתמונתם שמורה במאגר משרד התחבורה. עד לאחרונה, לצורך קבלת הטבות נדרש אזרח ותיק להציג תעודה מזהה עם תמונה בנוסף לתעודת האזרח הוותיק שברשותו. מעתה ניתן לבקש תעודת אזרח ותיק עם תמונה למי שתמונתו נמצאת במאגר משרד הרישוי. 02-6547025 יש להתקשר למשרד לשוויון חברתי שמספרו ולבקש לקבל במסרון קוד, אותו יש לציין בטופס הסכמה מקוון שנמצא באתר המשרד. • אפשרות נוספת היא למלא את הספח שישלח לבית האזרח הוותיק, לאחר שיחתו בנושא עם מוקדן המשרד .02-654704 : לשוויון חברתי, ושליחת טופס ממולא לפקס meirch@gmail.com

/ - פלוס מינוס + פלוס ומינוס קטן בצד

עובר ושב עובר ושב

˘„Á

בזכותו של משוגע לדבר, ראובן נחושתן שמו, הפך השטח שבין רחוב השריון לרחוב הצנחנים לשמורת טבע של ממש. מאבקם של התושבים נגד בניית שורה של קוטג'ים בשטח, בנייה

202 גיליון

2014 ניסן תשע"דאפריל

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית:

נילי אפלבוים, אביבה אסיאו, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק,

חברי המערכת:

100- שהייתה פוגעת אנושות בעץ הדומים שגילו מוערך ב שנה לערך, מאבק זה נשא פרי. העץ נותר, סביבו פורחים בכל חורף בשנים האחרונות מאות תורמוסים זקופי גו ויפי צבע והמקום כולו נראה כאילו לקוח מארץ האגדות. יבורכו נחושתן וחבריו, תבורך העירייה ויבורך הטבע. הצבת ספסלים לישיבה תגביר את ההנאה הצעה לשיפור: מהמראה שובה הלב. נכנסים מבורוכוב לרחוב העבודה, עוברים כיצד מגיעים: את בית הכנסת (משמאל) וכמעט מולו (מימין) נמצאת השמורה. יש חניה במקום. Mehulal2@netvision.net.il

נח הורניק, יהודית הלפר, ברכה ויסברט, מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, רות רסין. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת:

09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום: מנדל עיצוב והפקות דפוס (אנה קירי) גרפיקה:

תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות. תמונת שער: פריחת השום בדרך נוף בית-קשת מלכה מהולל צילמה:

2

04/2018 - 250 רעננה

70

למדינה

Made with FlippingBook flipbook maker