כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אפריל 2018 - גיליון 250

העמותה לאזרח הוותיק רעננה

תיאטרון "הבימה" - "סימני דרך" מופע משירי נעמי שמר )18:30 (יציאה בשעה 20:00 בשעה 9/4/18 יום שני לאדם כולל הסעה מרעננה ובחזרה. ₪ 160 ה ר צ א ה: "אתגרי המנהיגות בישראל" אלוף במיל ד"ר יום – טוב סמיה 19:30 בשעה 16/4/18 יום שני ללא עלות - מותנה בהרשמה מראש! אצלנו אתם במרכז. . . תרב ות כ ושר ו פנא י

נופש וטיולים ב"אחוזת אוהלו" לאדם בחדר זוגי ₪ 1110 . כולל טיולים ופינוקים 7-9/5/18

הרצאה ומצגת על בודפשט טומי סלומון מרצה: 16:30-18:00 בשעה 23/4/18 יום שני ללא עלות: מותנה בהרשמה מראש!

נופשון לירושלים ימים רביעי חמישי 25-26/4/18 מלון "קראון פלאזה" אבי טלמון כולל טיולים – בהדרכת

מופע יידיש - המנגינות שבליבנו

17:00 בשעה 3/5/18 יום חמישי "יד לבנים" מיכאל גאיסינסקי הזמר לאדם כולל כיבוד קל ₪ 25

7720707 . פרטים והרשמה בטל 7720707 . רעננה טל 114 במרכז תרבות כושר ופנאי, ההגנה

פרויקט ח.י.ל - קידום בריאות בגיל השלישי

נמשכת ההרשמה ללימוד משחק . הפטאנק משחק כדורת צרפתי באויר הפתוח משחק חברתי, תחרותי, כיפי לכולם! ֿלנשים ולגברים.

פרטים והרשמה אצל מרים בעמותה 09-7747041

24

04/2018 - 250 רעננה

70

למדינה

Made with FlippingBook flipbook maker