כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - יוני 2018 - גיליון 252

ולענייננו?כלכךהרבהמקריםשלחוסרכבוד,חוסרסבלנות, גסות רוח שלא לומר אלימות מילולית מתרחשים בכל יום נגד קשישים – שהדעת פשוט אינה תופסת. כל ההסברים הפסיכולוגיים אינם תופסים במקרים האלה, ואני גם לא סבורה שהענשה תמנע את ההישנות הבלתי פוסקת שלהם. מה כן? כרגיל – רק חינוך. חינוך לקבלת כל מי שהוא אינו אני. זה הכול. Mehulal2@netvision.net.il

מלכה מהולל מאת: 

ילדה הייתי וגם בגרתי, תלמידה הייתי וגם מורה, אם הנני וגם סבתא – רבות ראיתי בחובשי את כל אחד מהכובעים האלה. יש משהו כל כך אכזרי בבני-אדם שלעתים מתמתן בבגרות ולעתים מקצין – והדעת לא יכולה לסבול את זה. זה מתחיל בגיל צעיר. ילד או ילדה יכולים להיות ביישנים מדי או תוקפנים מדי, נמוכים מדי או גבוהים מדי, רזים מדי או שמנים מדי, תלויים מדי או עצמאים מדי, חכמים מדי או טיפשים מדי, עולים חדשים מדי או אתיופים מדי, עירונים מדי או קיבוצניקים מדי, אשכנזים מדי או מזרחים מדי, חילוניים מדי או דתיים מדי. הרשימה ארוכה ארוכה אבל המילה 'מדי' תחזור בכל אחד מהתיאורים. המוחהאנושי מתוכנתלקבלאתהאמצע, אתההולך בזרם, זה הנראה כמו כולם, מדבר כמו כולם וחושב כמו כולם. כל אחד אחר הוא 'חריג' ובחריג אפשר, מותר ולעתים רצוי לבעוט. מאין זההגיע?לאלוהיםואולי לפסיכולוגיההפתרונים. ההתנהגות האנושית הזאת הייתה קיימת מאז ומעולם. היטב אני זוכרת אירוע פעוט לכאורה שקרה כשהלכתי באחד הרחובות השקטים ברעננה, יד ביד עם בכורתי שהייתה אז בת ארבע. מולה הגיעה חברתה לגן, גם היא הולכת יד ביד עם אימה. שמחתי לקראתן, בהיותנו חדשים בעיר שמחתי לפגוש חברה חדשה של בתי. אלא שהילדה שחררה עצמה מיד אימה, החלה בריצה מהירה לקראתנו ובמלואכוחה (ככלשיכולה ילדהבתארבע להיותחזקה) התנגשה בכוונה בבתי והפילה אותה על גבה, וזו הייתה שרועה דקות ארוכות על המדרכה. אלימות לשמה מתחילה מוקדם. זו אחת הסיבות שלבי עלץ כשנטע ברזילי זכתה באירוויזיון. נערה שהייתה דחויה, שסבלהמהיותהאחרת, שהייתה להאמירהשונה ובשל כך נהדפה לאחור – נערה כזאת, מוכשרת כשד, נושאת את הדגל של עצמה ולא רק – ומצליחה לשמור על שפיות במעמד כל כך מבלבל. ההורים שלה עשו בוודאי משהו טוב מאוד.

חמ"ל "האח הגדול" החל בתצפיותיו מאיר חוטקובסקי מאת: 

חדשות הגמלאים

פרסמנו במדור זה על יוזמה של 2017 בגיליון נובמבר חברי כנסת להצעת חוק המחייבת התקנת מצלמות במחלקות האשפוז הסיעודי בבתי האבות. היוזמה עלתה בעקבות מקרי התעללות רבים וקשים בקשישים ובמטופלים. קבוצת "עמל", המפעילה בתי אבות סיעודיים לקשישים, היא הראשונה שרישתה את סניפיה . גלית גז, מנהלת המרכזים של 24/7 במצלמות המופעלות 2016- "עמל ומעבר": "בעקבות אירועים שהחלו עוד ב הקמנו את הפרויקט על מנת ליצור תחושת ביטחון עבור הדיירים. הפרויקט קיבל את אישור המשפחות ומלווה בייעוץ משפטי לשמירת צנעת הפרט". meirch@gmail.com

/ - פלוס מינוס +

עובר ושב עובר ושב

מינוס לצד ניסיונות העירייה לשפר את חזות פני העיר גם באזור התעשייה בולט בכיעורו ובמוזנחותו בית ״סולל

˘„Á

202 גיליון

2014 ניסן תשע"דאפריל

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית:

נילי אפלבוים, אביבה אסיאו, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק,

חברי המערכת:

בונה״, ובמיוחד חלקו האחורי. האם אי אפשר לפעול לשיפור המראה הזה האופייני למדינת עולם שלישי ולא לרעננה?!

נח הורניק, יהודית הלפר, ברכה ויסברט, מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, רות רסין. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת:

09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום: מנדל עיצוב והפקות דפוס (אנה קירי) גרפיקה:

לאביבה וצבי קניג, ברכות חמות להולדת הנינה מערכת "כיוון חדש"

תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות. רחל ריינשטיין, מנהלת ארכיון העיר רעננה תמונת שער: מלכה מהולל צילמה:

2

06/2018 - 252 רעננה

Made with FlippingBook flipbook maker