כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - ספטמבר 2018 - גיליון 255

"ללא מורא אורי אבנרי וללא משוא פנים" במוצאי שבת לפני שבועות אחדים התארגן אורי אבנרי בביתו לקראת יציאתו להשתתף בהפגנת הדרוזים נגד חוק הלאום. הוא לא הגיע להפגנה. אירוע מוחי קשה שתקף אותו הביא אותו במקום זאת לבית החולים "איכילוב", שם שכב מורדם ומונשם עד שנפטר, שבועות אחדים לפני יום הולדתו . כתבנו מאיר חוטקובסקי זכה לראות ולשמוע את האיש בהופעתו הפומבית האחרונה בפני 95- ה חברי אגודת העיתונאים התקופתית בתל-אביב. מאיר חוטקובסקי מאת: 

במשרד חקירות, במערכת עיתון רוויזיוניסטי ובעוד עבודות מזדמנות. כנער התנדב אבנרי לאצ"ל ופרש ממנו כשדרכה של המחתרת לא נשאה חן בעיניו. הוא החל לכתוב מאמרי דעה בהם תקף את ההתנהלות ה"טרוריסטית" של הארגון. אבנרי הוא אוטודידאקט שלמד מקריאת ספרים ואין לו השכלה פורמאלית. במלחמת השחרור התנדב ל"שועלי שמשון" שהייתה יחידת הקומנדו של "ההגנה". נפצע קשה בבטנו ואושפז לתקופה ארוכה. פוליטיקה או עיתונות רכש אבנרי את השבועון "העולם הזה" שהיה עד 1950 בשנת אז בבעלותו של אורי קיסרי, אחד מאושיות העיתונות באותה העת. "היו שני מועמדים 'ענקים' שחפצו לרכוש את השבועון: , קפצתי 27- גרשום שוקן ועזריאל קרליבך. אני הילד בן ה באמצע ו'חטפתי' להם את העיתון, דבר שלא שכחו לי כל ימי חייהם". אבנרי התלבט רבות בסיום המלחמה אם להיכנס לפוליטיקה או לעולם העיתונות. "בעת המלחמה אנוכי, כמו רבים מחבריי, התחלתי להתנגד לשלטון החדש ובמיוחד לדוד בן גוריון. חשבתי כי אנו החיילים הקרביים הקמנו את המדינה ולא הפוליטיקאים שישבו בת"א והפכו לשרים. הם לא היו מדינאים, הם היו עסקנים. ההתנהלות שלהם, ובמיוחד של בן גוריון, לא מצאה חן בעיניי והחלטתי שחייבים להילחם על דמותה של המדינה שהקמנו". לדברי אבנרי, החיים שקיבל במתנה בזכותם של ארבעה חיילים, עולים חדשים ממרוקו, לאחר פציעתו הקשה, הביאו אותו לתובנה כי הוא חייב להקדיש את עצמו לעתידה של המדינה. "החלטתי כי הסיכוי שלי, כחייל פשוט, לעשות מהפיכה בארץ הוא קלוש, אז גמרתי אומר ללכת לעיתונות, כי בזה הבנתי". בכל זאת, שנים לאחר מכן הקים אבנרי מפלגה "העולם הזה – קדנציות (בכנסת 3 הכוח החדש", התמודד לכנסת וכיהן בה כיהן מטעם מפלגת של"י). 9- ה אויב המשטר בתקופה שאבנרי רכש את "העולם הזה", העיתונות בארץ הייתה 'מטעם'. לכל מפלגה היה ביטאון ששיקף את עמדות

אבדון ואופטימיות ) לגבי עתיד המדינה מבלבלת. 95( תחזיתו של אורי אבנרי מחד הוא חושש שימיה של מדינת ישראל ספורים, אך מאידך הוא גם מלא תקווה כי המצב הפיך. "ההיגיון אומר לי כי המדינה הזו אבודה. היא הולכת לקראת אבדון עם מלחמת שנה. יכול 50 נצח. מצד שני אין שום דרך לחזות מה יהיה בעוד לקום איש חדש שייקח את ההגה של ה'טיטניק' ויסובב אותה על מנת למנוע התנגשות. אני מאמין בזה. אני אופטימי". 10 ובהיותו בן 1923 הלמוט אוסטרמן נולד בגרמניה בשנת עלה עם משפחתו הציונית לארץ ישראל וכאן הפך להיות אורי אבנרי. , בהיותו בכיתה ז', נאלץ אבנרי להפסיק את לימודיו 14 בגיל על מנת לסייע בפרנסת משפחתו. הוא עבד במשרד עורכי דין,

12

09/2018 - 256 רעננה

Made with FlippingBook - Online catalogs