כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - ינואר 2019 - גיליון 259

יהודים מצילים יהודים בזמן הש איכות, מצוינות ויצירתיות היו מאז ומעולם לחם חוקו של ד"ר אברהם חולי, יליד מושב צור-משה שבשרון. כבר בצבא היה ראש ענף איכות בחיל הקשר, אחר-כך שימש בתפקיד סמנכ"ל איכות ושביעות רצון לקוחות ב"מוטורולה" ולבסוף גם נבחר ליו"ר האיגוד הישראלי לאיכות. מאז פרישתו לגמלאות הוא ממשיך לעסוק בשיפור המצוינות הלאומית ואיכות החיים בישראל, אבל חלק ניכר מזמנו הוא מקדיש לאיכות אחרת לגמרי: ליהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה, במיוחד ביוון ארץ מוצא הוריו, ולמציאת הדרך להעניק להם הכרה והוקרה על פועלם. נילי אפלבוים מאת:  איך הגעת, ד"ר חולי, לנושא טעון כזה שלכאורה אינו קשור לשאר עיסוקיך?

אותות הוקרה ל"מציל היהודי"." 219 העניק הארגון חולי רותק לסיפור והחל להתעניין ברשימת מקבלי ההוקרה. לשווא חיפש יהודים יווניים. התשובה שקיבל לא סיפקה אותו. איש והיוותה רק 60,000 העובדה שיהדות יוון מנתה אז רק אחוז אחד מכלל ששת המיליונים שנספו לא הייתה רלוונטית בעיניו, שהרי "המציל נפש אחת".. עם יציאתו לגמלאות הוא החל להתמסר למשימה של איתור מצילים יהודים יוצאי יוון והגשתם לוועדה שתעניק להם הוקרה. את המשימה הזאת הוא עשה, כמובן, במצוינות ובאיכות. הוריו, משה ושמחה חולי שעלו מסלוניקי ומקסטוריה והיו בין מקימי צור-משה בשנת , היו התמריץ הגדול למה שיהפוך חלק בלתי נפרד מחייו. 1937 ביקשתי מד"ר חולי לספר לי שלושה סיפורים. הבחירה הייתה קשה.

נכדים, הגיע לראיון כשהוא נושא 6- , סבא ל 74 ד"ר חולי, בן תיק עבודות גדול עמוס בפלקטים ובתמונות. "כל התיק הזה", מסביר ד"ר חולי לנוכח פליאתנו משפע הדוקומנטים, "מכיל את כל המצילים שקיבלו הוקרה ותעודת אות "המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו". כל מציל זה חבילה של מסמכים. יש כאן שבע חבילות כאלה. עד היום הייתי מעורב בשבע הוקרות, ואני עדיין מוסיף עדויות למרות שכבר אושרה ההוקרה.

הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודיים בשואה

המרכז העולמי של בני ברית-ירושלים ʾ ʾ

אות המציל היהודי

זאת לתעודה כי אות המציל היהודי הוענק להוקרת המסירות, התעוזה והגבורה שגילה

2015 משפחת רזון - טקס יום השואה

יעקב )ג‘קו( רזון

איך זה התחיל? הוא נזכר, "הזרעים הראשונים נטמנו בשנת כאשר עבדתי ב'מוטורולה' והייתי חבר בוועדה מקצועית 1986 בנושא איכות. פגשתי שם אדם בשם חיים רוט. לולא פגשתי אותו אז, לא הייתי יושב פה מולך היום ומתראיין. חיים רוט, הוא יליד הולנד. בהיותו בן תשע בלבד הצליח, יחד עם אחיו , לחמוק מהגרמנים והם התגלגלו במקומות מסתור 11- בן ה במשך שנתיים. הם ניצלו בסיועם של שני נוצרים ויהודי. כשעלה רוט לארץ יעצו לו לפנות ל'יד ושם' כדי שהאנשים שהצילו אותו יקבלו הוקרה על מעשיהם ויוכרו כחסידי אומות העולם. ואכן כך נעשה. להפתעתו כשהסירו את הלוט הוא ראה לתדהמתו שעל השלט מופיעים רק שמותיהם של שני הנוצרים. "יד ושם" ענו לשאלתו ואמרו שהם נותנים הוקרה רק ללא יהודים. בתסכולו הרב פנה רוט לכנסת ולמוסדות נוספים שונים. כל הדלתות שפנה אליהן לא נפתחו למעט 2003 ארגון "בני ברית" העולמית שהרימה את הכפפה, ומאז

בהצלת יהודים אחרים במהלך השואה

Yaacov (Jacko) Razon

חיים רוט, יו“ר הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודיים בשואה

ד“ר חיים כ“ץ, יו“ר המרכז העולמי של בני ברית - ירושלים

2015 באפריל 16 , יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כ“ז ניסן תשע“ה Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Rememberance Day, April 16, 2015

אות המציל היהודי - ג'קו רזון

סיפורו של ז'קיטו מאסטרו: "מאסטרו נולד בסלוניקי, התייתם בגיל צעיר ועסק לפרנסתו במכירת סדקית בתחנת הרכבת לחיילים הגרמנים שעברו דרך

4

01/2019 - 259 רעננה

Made with FlippingBook flipbook maker