כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - פברואר 2019 - גיליון 260

260 גיליון

2019 שבט-אדר תשע"ט פברואר

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

9 ברטוב והלימי

6 סיפורו של כנר

5-4

המבוגרים הצעירים

עברית - מבזקים - טריוויה - תשבץ - בישולאה - תזונה - סרט - טכנולוגיה - טיול - אופנה - ספר מדורים קבועים:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online