כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מרץ 2019 - גיליון 261

261 גיליון

2019 אדר-ניסן תשע"ט מרץ

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

, ּ נו ָ ב ל ֹ ם טו ֹ "יו ל" ֹ דו ָּ ג ג ַ ם ח ֹ ים, יו ִ ר ּ ו ּ ג פ ַ ח (לוין קיפניס)

7-6

5-4

אנסמבל של גמלאים

אגו וגמלאים

סיפור - עברית - מבזקים - טריוויה - תשבץ - בישולאה - תזונה - סרט - טכנולוגיה - טיול - אופנה - ספר מדורים קבועים:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online