כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה ינואר 2021 - גיליון 283

טכנולוגיה מתקדמת בחקלאות ∫ עננים ולא של גשם לא מעט ענפים במשק סובלים בחודשים האחרונים מנזקי הקורונה. ענף החקלאות, לעומתם, הוא למוד סבל עוד הרבה קודם. החקלאות הישראלית, אשר היוותה סמל ציוני עוד מלפני קום המדינה, נמצאת בקיפאון ממושך מזה שנים רבות, בשל שילוב של גורמים, ובעיקרםמשבר האקלים, מחסור בכוחאדם, ותחרות גוברת בדמות יבואתוצרי חקלאות. כמובן שישראל אינה לבד, וענפים מקבילים בעולם סובלים מקשיים דומים. דוחות ומחקרים בארץ ובעולם מסמנים את הטכנולוגיה החקלאית, "אגרוטק", בתור התקווה היחידה לענף. אינספור חברות וסטארט-אפים פועלים בשנים האחרונות לפיתוח וייצור טכנולוגיות מתקדמות אשר יסייעו לענף החקלאות להיחלץ מהמשבר בו הוא מצוי. הפיתוחים החדשים עוסקים בתחומים מגוונים, כמו פיתוח זנים, מחקר מחלות של צמחים, ייעול תהליכי ייצור דשנים, כמו גם שינוע יעיל, מניעת אובדן מזון והארכת חיי מדף של התוצרת. אולם פיתוח טכנולוגיות בתחום החקלאות מעלה אתגרים משמעותיים. הראשון והבסיסי מבניהם הוא העובדה כי אזורים חקלאיים לרוב אינם מחוברים של הענקיתמייקרוסופט לוקח FarmBeats לרשת, וגם החקלאים המפעיליםאותם אינם בעלי נטייה טכנולוגיתמשמעותית. מיזם בחשבון אתגריםאלה ומתמקד בפיתוחיםשאינםמחייביםהפעלהמהשטח, כמו שימושבגלאים, רחפנים ואפילו לוויינים. באמצעות מידע שנאסף בעזרת כלים אלה, ניתן לערוך ניתוח של מידע אשר ישפר את התפוקה ויפחית עלויות. באמצעות שימוש בבינה מלאכותית ניתן להפיק ממידע שנאסף נתונים ותובנות אשר לא ניתן היה להגיע אליהם בדרך אחרת, , שפיתחה חיישן המותקן בשטח חקלאי ומתריע מפני פעילות בלתי נראית Agrint ויכולים לתרום רבות לגידול חקלאי יעיל. חברת MetoMotion מיליארד עצי דקל בעולם, מדובר בהישג משמעותי. חברת 4- של החדקוניתשהורגתדקלים. בהתחשב בכךשישנם כ ממגדל העמקפיתחה רובוטיםשיודעיםלזהותעגבניותבשלות ולקטוףאותן. הפוטנציאל הואאדיר: אי הישענותעל כוחאדםאנושי, אשר בתחומים אחרים מהווה איום על העובדים, בענף החקלאות, הסובל מחוסר תמידי בידיים עובדות, היא דווקא ברכה. למעשה, מזה שנים רבות כבר נשענים המגדלים פחות על כוח אדם אנושי ויותר על אוטומציה של מערכות, אם זה בהשקיה, קטיף, טיפול והפצה. אבל החידוש של השנים האחרונות הוא בפיתוחים שנשענים לא רק על פיתוח מכונות ומכשירים לייעול התהליכים, אלא בשימושבטכנולוגיותמתקדמותאשר צפויות לקדםאתהענף באופן משמעותי, מכל הבחינות. בהתחשב בכך שהמומחים העולמיים נדרש להגדיל משמעותית את ייצור המזון בעולם, מדובר בתהליכים שלא ניתן להפריז בחשיבותם. 2050 מסכימים כי עד שנת ישראל, כמו בתחומים טכנולוגיים רבים אחרים, נחשבת למובילה בתחום. הידע הקיים כתוצאה מעיסוק בתחומים טכנולוגיים אחרים, ובראשם התחום הביטחוני, מסייע גם כאן, ואפשר למצוא יזמים רבים בעלי רקע ביטחוני אשר עוסקים היום בטכנולוגיה חקלאית מתקדמת. גם האקדמיה בישראל עלתה על הרכבת, והיום אגרוטק הוא תחום שניתן ללמוד במסגרת לימודים גבוהים. לסיכום, בהחלט מדובר בתחום שמהווה גאווה ישראלית ונותן תקווה אמיתית לחקלאים. Ï‡È נ  ר ÈÏÈ‚ מאת: 

ה È‚ÂÏÂ נ ÎË

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה , פינת רחוב חנה סנש, רעננה 114 רח' ההגנה

מילת החודש

ה ÏÈÓ

χ ‡ה הר Ï מאת: 

תוכניות מיוחדות לחודש ינואר מרכז יום לאזרח הוותיק, רעננה מקיים פעילות כרגיל: עם מגוון הרצאות, פעילות גופנית ושיעורי אמנות וכמובן ארוחות טעימות. במרכז פועלים לפי כללי התו הסגול: מסיכות, ריחוק חברתי והגיינה אישית. אנחנו עושים הכל כדי שהמבקרים ירגישו בטוחים ויהנו במרכז. אנו מאחלים לכולנו שנה אזרחית טובה, שנה של בריאות וחברות ללא מסיכות וריחוק חברתי! מרכז יום לאזרח הוותיק ∞π-∑∑±±5π8 ☎ Ì˘ הר Ï ˜È˙ÂÂÏ ÌÂÈ ÊÎ ר ÓÏ ר ˘˜˙ ה Ï ‡ נ

Vaccine – תַּרְכִּיב

harelea@gmail.com

קר ומנוכר ∫ עברית לאחרונה משתמשת התקשורת בצמד המילים האלה לפוליטיקאי זה או אחר. עוד מימי התנ"ך שזורה העברית זוגות רבים של מילים קרובות המצטרפות יחד למטרות רטוריות של יופי והדגשה: "צדק צדק תרדוף", "יריחו סוגרת ומסוגרת", "אל תדברו גבוהה גבוהה", פלאי פלאים, קולי קולות, בזיל הזול, ישן נושן, בושה וכלימה, וגם קר ומנוכר. harelea@gmail.com

˙È ע·ר

±3

01/2021 - 283 רעננה

Made with FlippingBook flipbook maker