כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה ינואר 2021 - גיליון 283

˘„Á 2∞2± ‡ר  נ È ‡¢Ù˘˙ Ë·˘-˙·Ë

283 ÔÂÈÏÈ‚

·רעננה ˜È˙ ה Á ר Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó ה

9-8 ˜„ˆ ˜·‡Ó 7-6 ה ߘËÂÓ 5-4 נה  ר ˜· ˙ ȂÂÊ ה È Ê È Â ÂÏË - ˙È - ע·ר ÌÈ˜Ê·Ó - ה È Â Â È ר Ë - ıÁ˘˙ - ‡ה ÏÂ˘È· - נה  Ê˙ - Ï ÈË - ר ÙÒ ∫ÌÈ ע ·˜ ÌÈ ר „Ó

¢ פרויקט מציל חיים ¢ ∫ נעים בשלישי Șҷ˜ËÂÁ ר È‡Ó מאת:  המשרד לשיוויון חברתי וגמלאים השיק בחודש שעבר פרויקט חדש שנקרא "נעים בשלישי". מדובר בפעילויות חברתיות-ספורטיביות שיצאו לפועל ברשויות המקומיות בימי שלישי וביום נוסף על פי בחירת הרשות המקומית. אומרת השרה מירב כהן: "אנחנו כל הזמן מקבלים נתונים ועוקבים אחרי המגמות של מצוקות הקשישים מהשטח. מיזם זה הוא בגדר מציל חיים". על פי סקר ונתוני ג'וינט-אשל נמצא כי חלה הידרדרות בריאותית משמעותית בקרב הקשישים בימי הקורונה, וגם אובחנו קשיים חברתיים-נפשיים שהתבטאו בבדידות ובדיכאון. כהן: "בממצאים שנחשפו לאחר הסגר הראשון במשבר הקורונה, ועדיין, קיימים כי המגיפה לא חלפה, יש בהם סכנה ממשית של פגיעה כרונית בבריאות. במסגרת הפרויקט "נעים בשלישי" אנשים ייפגשו בחוץ, מבלי להיחשף בריאותית לסכנות בעקבות הקורונה, וזאת על פי הנחיות משרד הבריאות. המפגשים יהיו פנים אל פנים, מפגש חברים, וגם יעשו פעילות ספורטיבית". meirch@gmail.com תרבות הארגון נקבעת מלמעלה. בדרך כלל נקבעת התרבות עם היווסד הארגון, וקשה מאוד לשנותה, אבל עם מאמץ גדול זה אפשרי. ישנן קופות שהשכילו לעשות זאת, וישנן כאלה שלא. די היה להתבונן באופן ההתארגנות למתן החיסונים לקורונה. malcamehulal@gmail.com כולםשהשירות המקצועי ורמת הרופאים חשובה ביותר, אך חשוב יותר השירות לאזרח הקטן. חשובה ההקשבה, חשובה תשומת לב, חשוב הטיפול, ולא חשוב גילם של המטופלים, ובעיקר חשוב הדיבור בגובה העיניים.

ÏÏÂ ה Ó ה ÎÏÓ מאת: 

חברת "הרץ", החברה הגדולה והוותיקה בעולם להשכרת מכוניות על ידי וולטר ג'ייקובס בשיקגו, ארצות הברית. 1918 נוסדה בשנת סניפים 8,500- היא הפכה במהירות לחברת ענק עם למעלה מ מיליון מכוניות. 4 מדינות עם צי של כמעט 145- ב , פתח וורן אוויס, טייס 1946 כמעטשלושה עשוריםאחר כך, בשנת בחיל האוויר האמריקאי, סוכנות להשכרת רכב על שמו, "אוויס", בשדה התעופה במישיגן, גם בארצות הברית. הוא עשה זאת משום שנמאס לו לרכוב באופניו לשדה ולאכסן אותם בבטן המטוס בעת שטס. בעת הפתיחה היו ברשת שלוש מכוניות. סניפים והיא משכירה 10,000 היום כבר יש ל"אוויס" כמעט מדינות. כדי להתמודד עם עוצמתה של "הרץ" 180- רכבים בכ הבריקה "אוויס" עם סיסמה שנלמדת עד היום בכל בתי-הספר . אנחנו משתדלים יותר", או 2 לשיווק בעולם: "אנחנו מספר "We are no.2, we כמו שזה נשמע באנגלית, כמובן טוב יותר .try harder" המסר מאחורי הסיסמה הזאת היה ברור. אנחנו נשתדל יותר בכך שנשים את הלקוח בראש סדר העדיפויות שלנו. אנחנו לא יכולים להילחם בעוצמה המספרית של "הרץ", אז אנחנו ננצח אותה בשירות, ביחס ללקוחות, באדיבות ובכל מה שיגרום ללקוחות שלנו לרצות לחזור אלינו שוב ושוב. זה הצליח להם. עם או בלי קשר, חברת "הרץ" הגישה לפני חודשים אחדים בקשה לפשיטת רגל.

ÌȇÏÓ‚ ה ˙¢„Á

˘„Á 2∞±¥ ÏÈ ר Ù‡ „¢ ע ˘˙ ÔÒÈ נ

2∞2 ÔÂÈÏÈ‚

·רעננה ˜È˙ ה Á ר Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó ה

מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית:

סניף "שועלי" של קופ"ח כללית בעת מתן חיסונים

, בשנה הבאה ימלאו לה 1911 קופת חולים כללית נוסדה בשנת שנים. היא נוסדה ביוזמת ברל כצנלסון בעקבות תאונה שבה 110 איבד פועל את ידו בעין גנים שליד פתח תקווה. היום מונה הקופה בתי 450 , בתי-חולים 14 , מרפאות 1,500 הגדולה בארץ כמעט מרקחת ועוד עשרות מרכזים, מכונים, מוקדים ומעבדות. הקופה מעניקה שירות רפואי לקרוב ממחצית המבוטחים בארץ. קופת חולים "מכבי", השנייה בגודלה בארץ, נוסדה, כמו "אוויס", בתל אביב. 1940 כשלושה עשורים אחרי אחותה הגדולה, בשנת היא קמה כאגודה בתוך "מכבי ישראל" שהזדהתה כתנועה א-פוליטית שהציגה השקפת עולם ליברלית. במסגרת השקפת עולם זו אפשרו המייסדים את הבחירה החופשית של החבר במכון וברופא המועדפים עליהם. כבר אז נקבע החזון לפיו מטרת הקופה להעניק אספקת רפואה ציבורית ברמה של רפואה פרטית. במקביל קמו עוד קופות כמו "המאוחדת" ו"לאומית" וכולן מתחרות על ליבם של הלקוחות הפוטנציאליים. היום כבר מבינים

נילי אפלבוים, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק, יהודית הלפר, חברי המערכת: נאוה וינגרטן, מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, רות רסין, רן תלמודי. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת: 09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום: מנדל עיצוב והפקות דפוס (אנה קירי) גרפיקה: דפוס לביא, רעננה הדפסה: www.amutaraanana.co.il אתר העמותה למען האזרח הוותיק: קישור למדף הספרים של גיליונות "כיוון חדש": http://user-1723486.cld.bz/ranana-digital-magazine

תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות. כרם בשלכת בפארק ארה"ב שסמוך לנס-הרים. תמונת שער: צילום השער : מלכה מהולל

2

01/2021 - 283 רעננה

קלרה וסטרייך

ÔÈÈϘ ‡ה Ï מאת: 

לכל אדם סיפור חייו. לעתים הוא עמוס בחוויות רבות, ולפעמים סיפור בנאלי. יש כאלה המספרים סיפורים בקלות, ויש המתקשים, אך רוצים שסיפורם יונצח. אחת מהם היא קלרה וסטרייך, מתקשה בדיבור, ונעזרת בכיסא גלגלים. נפגשתי אתה בכמה פגישות, ונעזרנו בגלית, העובדת הסוציאלית. "מבחינה פיזית לא קל לה", אומרת גלית, "אך היא כבשה אותי בסיפוריה, למרות שהיא מתקשה בדיבור, ראשה עם אנרגיות טובות, ותמיד אומרת תודה". קלרה אלמנה, לה שתי בנות, שלושה-עשר נכדים ונינים. היכן נולדת, ומתי? . כשהגרמנים הגיעו, ברחנו לאוקראינה. הייתי בת 1930 "נולדתי בעיירה קטנה בפולין בשנת

נה ÂÓ˙ ר ÂÙÈÒ

צילום: אורה דולב

תשע. הגרמנים הפציצו כל הזמן. נסיתי לברוח, אך בלילה שני גויים תפסו אותי, חפרו בור, השליכו אותי פנימה, וכיסו באדמה. הצלחתי לצאת, ובבוקר מצאתי את הוריי. גם באוקראינה הגרמנים תקפו וחיסלו את כולם. ברחנו לסיביר. גרנו בקולחוז, בצריף מלא פשפשים. עבדתי בקטיף בשמש חזקה וקיבלתי מכת שמש. אבי סחב אותי על הידיים לבית חולים ק"מ. מאז לא ראיתי אותו. בבית החולים היו איתי אמא ואחותי. הייתי מכוסה בסדין שלושה ימים במסדרון, 10 במרחק של בלי לזוז. ופתאום ראו אותי זזה. איבדתי את הזיכרון לגמרי לתקופה ארוכה". "כשחזרתי הביתה הלכתי לעבוד במפעל קמח. הייתי המפרנסת היחידה במשפחה. בגיל שלוש-עשרה חזרת הביתה? ק"ג". 64 שקלתי עשרים ושבעה קילו וסחבתי על הגב שקי חיטה במשקל "שני אחיי היו מגוייסים, אמי הייתה חלשה, אבל אפתה כל יום פירושקי, ואני הייתי את המפרנסת היחידה? 13 בגיל יוצאת בלילות הקפואים בשתיים בלילה בשלג, ומכרתי את הפירושקי לחיילים בתחנת הרכבת. היה רעב נורא. ואחותי, שפעם הלכה איתי, לא התאפקה ואכלה פירושקי. אני תמיד ידעתי להתאפק". "ישבתי גם תקופה בבית הסוהר". היית גיבורה... "שמרתי על בור נפט. הרבה נפט התאדה, היה חסר נפט, והם אמרו שאני מכרתי נפט. לאחר זמן עברנו לעיר גדולה, מדוע? שם עמדתי ומכרתי סוכריות. הרעב היה כל כך גדול, ואימא בישלה מרק מעשבים שקטפה". חזרנו לפולניה, שם הצטרפנו לקיבוץ של 'השומר הצעיר'. לאחר שגם שם היו פרעות ביהודים 46 "בשנת מתי עלית ארצה? עלינו ארצה". 1948 ברחנו לאוסטריה, ומשם לגרמניה. בשנת "הגענו ליפו, לשטח הגדול, פלשנו לחדר ריק, ו'אונר"א' (סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם) דאגה היכן התגוררתם? לנו לאוכל". "עבדתי שם במאפייה וגם במשק בית". נשארת זמן רב ביפו? "שתי בחורות לימדו אותי עברית, לקרוא ולכתוב. אף פעם לא למדתי באופן ידעת עברית? הצלחת ללמוד משהו? מסודר. עבדתי במלצרות בלי לדעת עברית, רק יידיש. כשביקשו ממני מרק, הבאתי משהו אחר". "מה שהבאתי אכלו. במשך הזמן למדתי עברית בקורס. הייתי חלשה מבחינה פיזית, אך תמיד הייתי מאוד מטופחת ואז? ואהבתי להתלבש". "כשגרנו ביפו בא בחור לתקן את החשמל בביתנו. מצאתי חן בעיניו והוא ביקש מאימא שגרה איתי רשות מתי נישאת? לצאת אתו. מצאנו חן אחד בעיני השני והתחתנו". "הוא היה בחור נפלא, ומוכשר לכל עבודה. אני הלכתי לעבוד במשק בית גם אחרי החתונה, וגם הקמנו איך היו החיים? משפחה". "שאני גאה שתמיד עזרתי, פרנסתי את אימא בסך הכל, כשאת מסתכלת על קלרה, אחורנית, מה את יכולה להגיד? שהייתה חלשה ואת אחותי, הקמתי משפחה נהדרת, ואני אומרת תודה על כל מה שיש לי". Cleah1@walla.com

3

01/2021 - 283 רעננה

ימי קורונה וזוגי ות בגיל השלישי

È„ÂÓÏ˙ Ô ר מאת: 

ומה עושה הקורונה לזוגיות בגיל השלישי? "הזוגיות היא תמיד מסע אתגרי עם עליות, ירידות וסיבובים חדים. כלל מרכזי בזוגיות טובה אומר: "שנינו ביחד וכל אחד לחוד". זו היכולת להקפיד על ביחדטוב ומיטיב וגםהיכולת לתת מרחב לבן/בת הזוג. אפשר לדמות זוגיות למשולש. קו הביחד מחבר בין שני קדקודים – בני הזוג, ואילו הקדקוד השלישי מתחבר לשניהם והוא מייצג את העולם מחוץ לזוגיות שכולל ילדים, נכדים, חברים ופעילויות שונות. זה מה שפותח רווח בין בני הזוג ומאפשר אוורור. למשל, האישה בקבוצת קריאה עם חברות, והבעל יושב בפרלמנט גברים. הלחוד מאפשר לנו לחזור עם חוויות ולחלוק עם בן/בת הזוג. אם בני הזוג כל הזמן בבית ונושמים באותו קצב, אין מה לחלוק. הצעירים פחות פוחדים מהקורונה ולכן הקודקוד השלישי המאוורר לא נעלם לגמרי. אצל המבוגרים, בגלל הפחד מהמחלה וההסתגרות בבית, האוורור הזוגי כמעט נעלם. הקורונה הקצינה את הדברים. זוגות שחיו הכול חיים משותפים טובים לאורך השנים ושמסוגלים לדבר על הכל, יודעים לשמר אתהאוורור אפילו ב ד' אמותיהם ועובריםאתמבחן הזוגיות עם ציון גבוה יותר. אלה המדשדשים מבחינה זוגית, סובלים יותר בזמן קורונה, בעיקר בגלל מחסור באוורור. עלולה להתפתח תחושה שאין טעם לחיים בעיקר בגיל השלישי. זה יכול להוביל לדיכאון וגם לאובדנות". יותר פונים בזמנים אלה לייעוץ זוגי? "מספר הפניות, בניגוד לציפיות, פחת, וזאת משתי סיבות: א) יעוץ זוגי עולה לא מעט כסף ואנשים נמנעים מטיפול בגלל החמרה משמעותית במצב הכלכלי. ב) מטפלים נאלצים לתת ייעוץ בזום ואנשים נרתעיםמהמדיוםשנתפס כחסר אינטימיות. אנשים רוצים קשר עין וקרבה פיזית בזמן הטיפול". מה בקשר לאלימות משפחתית בזמן קורונה? "לפי דיווחים של גופי הרווחה, יש עלייה באלימות פיזית בעיקר אצל צעירים. אצל בני הגיל השלישי האנרגיות נמוכות יותר, ואלימות פיזית כמעט לא קיימת אבל יש עלייה באלימות מילולית".

שתי בדיחות קורונה שטפו את הווטסאפ בתחילת המשבר. שנה אנחנו ביחד ולא 50 , האחת: "וואו איזו אישה נחמדה יש לי ידעתי"; והשנייה: "המוות הראשון של הקורונה קרה היום, אישה רצחה את בעלה לאחר שבוע בסגר". שתי הבדיחות מדגימות את הכיווניםהמנוגדיםאליהם יכולה להתפתחהזוגיותבימי קורונה. מרעננה, מטפלת זוגית, ד"ר דינהאורן אני משוחח על הנושא עם בעלת תואר דוקטור בפסיכולוגיה אישית וארגונית. איך מאתגרת הקורונה את גיל השלישי? "בימי שגרה זוגות הגיל השלישי הם צלע במשולש כלכלי", עונה ד"ר אורן, "לסבתות ולסבים יש תפקיד מוגדר: הם עוזרים בטיפול בנכדים ומאפשרים להורים להתפנות לבניית קריירה מקצועית. זה נותן להם משמעות שכן הם עוזרים לכלכלת המשפחה כמו גם לכלכלת המדינה. אם יש משהו חשוב בגיל השלישי הרי זו משמעות. בגיל הראשון והשני אנחנו בתלם: לומדים, מקימים משפחה, מפתחים קריירה מגדלים ילדים והחיים עצמם מספקים משמעות. בגיל השלישי לרובנו החייםכבר לאמספקיםמשמעותבאופן טבעי ואנו צריכים למצוא משמעות, להמציא את עצמנו מחדש. יש אנשים שיודעים לעשות זאת מצויין, ויש אנשים שמתקשים. מי שאינו מצליח למלא את הזמן הפנוי מסתכן בגלישה לבור שחור של דכדוך, דיכאון ואיבוד ערך עצמי שקשה לצאת ממנו. אמנם הילדים והנכדים נהדרים, אך הם חיים את חייהם ואי אפשר לבנות על כך שימלאו את חיינו. בעיית המשמעות בגיל השלישי היא בעיה מובנית גם בימים כתיקונם. באה הקורונה וסגרה אותנו, בני הגיל השלישי, בבתים ובכך נטלהמאתנו אתהמשמעותשבנינו לעצמנו דרך פעילויות שונות. אנשים בעלי חוסן יודעים לחשב מסלול מחדש דרך קריאה, הרצאות, טיולים וספורט בזום וכדומה, אך יש כאלה שרק הקשר עם הילדים והנכדים מילא אותם במידה מסוימת ואז בא הנתק הנובע מהקורונה והוסיף נדבך נוסף לחוסר המשמעות בחיים. המצב הקיומי המאתגר הזה נכון ברמת הפרט, ללא קשר לזוגיות. אם ניקח, למשל, סטטיסטיקה של ארגון ער"ן (עזרה ראשונה נפשית, בטלפון ללא תשלום), מספר הפניות לעזרה הוכפל בתקופת הקורונה".

¥

01/2021 - 283 רעננה

האם יש עלייה בגירושין בגיל השלישי בגלל הקורונה? "הזמן קצר מכדי לראות שינוי מגמה אבל אין ספק שבהמשך נראה עליה בשיעור הגירושין. נסתכל על זוג שהתחיל את חייו המשותפים לפני ארבעים או חמישים שנה. להבדיל מהיום, בתקופה ההיא גירושין היו פחות מקובלים ולכן זוגות התמידו בחיים משותפים גם אם הזוגיות צלעה. היום הגירושין נפוצים ולגיטימיים ולכן בשגרה יש בתקופתנו עלייה משמעותית בגירושים בגיל השלישי. עם זאת הקורונה הקצינה את הדברים. אם לפני הקורונה בני זוג מבוגרים נפגשו בערב ואיכשהו משכו שעתיים ביחד מול הטלוויזיה עד שהלכו לישון, באה הקורונה וכפתה עליהם להיות כל היום ביחד, דבר בלתי נסבל כאשר הזוגיות צולעת". האם ניתן להבחין בשינוי תפקידים בזוגיות כתוצאה מהקורונה? "הקורונה, כמו משברים גדולים אחרים, באה לידי ביטוי בין היתר בשינוי דפוסים אצל בני הגיל השלישי: אחד התחומים הוא הקשר של סבא וסבתא עם הנכדים. בימים רגילים הסבתא יותר דומיננטית בקשר עם הנכדים, אם בייזום המפגשים ואם בתוכן. באה הקורונה ונותנתמקוםמכובד לסבא וזאת משום שהקשר מתקיים במידה רבה דרך זום, כלומר טכנולוגיה, מה שנתפס בגיל שלישי כשייך לגברים. מקובל שהבישול הוא תחום נשי, אבל עודף זמן פנוי וחיפוש אחר תחומי עניין הביא גברים לקחת חלק נכבד ואף בלעדי בתחום הבישול בבית. נשיםשבישלו מתוך צורך בלבד ללאהשראה יתרה, החלו להכניס יצירתיות לבישול. הבישול הפך למקור הנאה. בנוסף, עבודת הניקיון בהרבה בתים נעשתה בדרך כלל על ידי מנקים ומנקות זרים. הבידוד והזהירות גרמו להרחקת הזרים ועבודת הניקיון עברה לבני הזוג". - ד"ר עצמאות פרלשטיין להרחבת הזווית אני משוחח עם שנה. פרלשטיין מנהלת קליניקה 30 פסיכולוגית קלינית מזה בעבודה פרטנית, זוגית ומשפחתית ומתמחה בין השאר במיינדפולנס". האם הקורונה היא רק משבר או גם הזדמנות בהקשר הזוגי? "הקורונה הביאה אותנו אל תוך הבית תרתי משמע, הבית הפיזי והבית הפנימי שלנו שלצד החיובי שבו, מכיל שריטות ילדות ורגשות שליליים. זה מכריח אותנו להתמודד עם עצמנו. בחיים ללא קורונה יש לנו הרבה הסחות דעת הכוללות מפגשים עם משפחה וחברים, תחביבים, בילויים וכדומה. לרוב האנשים יש מחשבות ורגשות שליליים שפוגעים בזוגיות ושרצוי להביא למודעות על ידי התבוננות פנימית. הסגר והבידוד החברתי נותנים הזדמנות לעשות זאת. כל אחד נושא בתוכו מקומות כואבים שמבקשים ריפוי. הסגר הוא הזדמנות לרפא דברים כואבים, במיוחד בגיל שלישי. לפי הסטטיסטיקה חיים בזוג איכותיים יותר מאשר חיים בנפרד. אם בני הזוג הם בעלי מודעות ומוכנים לנצל את הסגר לצורך ריפוי מקומות כואבים, אשריהם. ללא מודעות, הסגר מחמיר את המצב הזוגי ויכול להביא לפירוד. פרידה בגיל השלישי היא כמובן אופציה, אבל אופציה מאוד בעייתית, במיוחד בימי קורונה. צריך למצוא בן/בת זוג ולבנות חיים חדשים בתנאים המגבילים של הקורונה. לפעמים נראה שאם המתגרשים בגיל השלישי היו מוכנים להשקיע בזוגיות הנשברת רק חלק קטן מכמות האנרגיה הדרושה לבניית חיים

זוגיים חדשים, הרי שמצבם היה הרבה יותר טוב. הגברים הצעירים של היום שהקימו משפחה מעורבים משמעותית בענייני הבית וגידול הילדים. לעומתם, צעירי העבר שנמצאים היום בגיל השלישי, לא חוו את המעורבות הזו. בנוסף, בעבר היה מקובל שהגבר יוצא לעבודה והאישה נשארת בבית. כל אלה פועלים לטובת נשות הגיל השלישי ביכולת ההתמודדות עם מצבי הבידוד שהקורונה כופה לעומת בני זוגן". להשלמת התמונה אני משוחח עם שני זוגות שביקשו לשמור על ודורית , זוג בשנות השבעים לחייהם, יפית ואריה שמות בדויים: , שיצאו זה לא מכבר לגמלאות. ומיכאל מה השתנה אצלכם בתקופה זו? "בתחילת ימי הקורונה התפטרתי מהעבודה. כך יוצא יפית: שאנו כל הזמן ביחד בבית. אני פעלתנית ואוהבת להיות הרבה בחוץ – עבודה, הליכות ברגל, טיולים, קניונים ועוד. הסגר גרם לי לשינוי גדול בחיים. פתאום גיליתי שהשד לא נורא כל כך והישארותמתמשכת בבית יכולה להיות נחמדה. התחלתי לבשל הרבה, דבר שאני אוהבת. אריה ואני מצאנו את עצמנו יוצאים למרפסת, יושבים אחד מול השני, אוכלים ביחד ומדברים על נושאיםשונים, הרבה יותר מאשר לפני הקורונה. מבחינתי הסגר עשה לנו טוב. יחד עם זאת, אני מתגעגעת לקלות שביציאה החוצה שעדיין חסרה". "לפני הסגר הייתי יוצא פעמיים בשבוע להתעמלות אריה: מפוקחת במכון כושר לחולי לב בתל-השומר. הפעילות בתל- השומר הייתה כרוכה גם בהרבה בדיקות וביקורי רופאים וזה היה סוג של ציר מרכזי בחיי. הסגר "כלא" אותי בבית והביקורים בתל-השומר נפסקו מפחד הקורונה. התחלתי ליזום פרויקטים של תחזוקה בבית ואפילו תיקנתי בעצמי את מטחנת הקפה שלי. אני מהנדס אלקטרוניקה לשעבר ובני מהנדס אלקטרוניקה בהווה. הסגר גרם לבני להתחיל לשחק עם ערכה של בַּקר מִתכנת (מחשבון על שבב סיליקון שניתן לתכנות) ואני הצטרפתי לעניין. מצאנו נושאים משותפים לשיחה סביב האפשרויות לניצול הבקר הזה במערכות הבית. הסגר גרם לנו להתנתק פיזית מהנכדים, מה שהביא קצת נתק רגשי. לאחרונה ניצלנו יום הולדת של אחד הנכדים ויזמנו מפגש משפחתי בפארק. היה מפגש מאוד משמח וחשתי שרגשית הקשר עם הנכדים מתחדש. לפני הקורונה נהגנו לחגוג לנכדים יום הולדת, והנכדים קיבלו זאת כמובן מאליו. הפעם הם לא הפסיקו להחמיא לנו על היוזמה וההשקעה". "אני מוכרחה להודות שלבד מהחרדה מהידבקות דורית: במחלה אני מרגישה חנוקה. אני רגילה להיות אדון לעצמי, ופתאום מצאתי עצמי עם מיכאל מסתובב בבית בחוסר מעש וזה בהחלט גרם למתחים בינינו. מהשקרה הואשהקורונה פרצה בסמוך ליציאה שלנו לפנסיה. אף פעם לא היינו צמודים אחד לשני במשך כל כך הרבה שעות ביממה, ואני מרגישה שפתאום, במקום ליהנות מהחופש אחרי עשרות שנות עבודה, אני צריכה לטפל בבעלי". "אני עובדמגילמאודצעיר, עודלפניהגיוסלצבא, והחופש מיכאל: שנכפה עלי, פלוס הקורונה, מאוד קשים לי. אני לא בן אדם של תחביבים, הילדים גרים רחוק, ואני מוצא עצמי מסתובב בבית הלוך ושוב. אני מרגיש שאני מכביד על דורית, אבל לא מצליח להתגבר על זה. אני מקווה שאחרי החיסון העולם יחזור למה שהיה ואצליח למצוא לעצמי עיסוקים. אחרת אשתגע לגמרי.." rtalmudi@gmail.com

5

01/2021 - 283 רעננה

ותודה" "בוא הביתה מוטק'ה, שלו "לפני חמששנים, כשנה וחצי אחרי שהתאלמנתי, , מספר לי משה 'מוטק'ה' נרשמתי לאתר מגוון קבוצות חברתיות, הממוקמות בכל רחבי הארץ כולל ברעננה. ישנה גם קבוצה של שומרי מסורת שהקימה .)68( ומנהלת אורלי רפאלי איך הגעת ל"מוטק'ה"? ר ÙÏ ה ˙È„Â ה È מאת: 

שוורצבורג, מי שהיום כבר מנהל בהתנדבות שלוש קבוצות באתרמוטק'ה: קבוצת ייעוץ לחבריםבנושאמחשבים, קבוצת אלמנים ואלמנות וקבוצת "הייד-פארק", הדנה בנושאים פוליטיים. "חשבתי ש'מוטק'ה' הוא אתר היכרויות" ממשיך שוורצבורג, "וכשהתחלתי להתאושש מהמכה שניחתה עלי כשהתאלמנתי, החלטתי לחפש בת זוג דרך האתר. מאז למדתי שמוטק'ה הוא הרבה מעבר לאתר היכרויות".

מוטק'ה, פורטל אינטרנט ראשון מסוגו, כרשת חברתית 2007 נוסד בשנת מקוונת לבני הגיל השלישי, במטרה לייצר מוקד חברתי-קהילתי לגיל הזה. האתר כולל מערך היכרויות למבוגרים וקהילות גולשים בנושאים שונים כגון איכות חיים, בריאות, פנאי, תרבות, טיולים, תחביבים ועוד. האתר מופעל ע"י מכון גרטנר לחקר האפידמיולוגיה הפועל כחברה לתועלת הציבור וכל

יושבת משמאל: אורלי רפאלי

"אחרי שבעלי נפטר, לפני עשר שנים, הרגשתי בדידות וחיפשתי חברים חדשים", מספרת אורלי רפאלי, "נכנסתי למוטק'ה והתחלתי להתכתב עם חברים וחברות. כשהתחילו המפגשים פנים אל פנים, הבנתי שלא אוכל להשתתף בהם כי הם התקיימו בעיקר בשבתות. מאחר שאני שומרת מסורת, החלטתי להקיםקבוצהשתתאיםלי ולחברתישלומית,שעזרה לי בהקמה. החברים אצלנו הם שומרי מסורת ברמות שונות, אבל אני לא נכנסת לפרטיות שלהם. לא מזמן הצטרפה אלינו בחורה חילונית לגמרי והיא השתלבה יפה מאד בקבוצה". היכן אתם פועלים ומה תכני הקבוצה? "שכרנו חדר במתנ"ס בפתח תקווה, תמורת סכום שנתי סמלי, ובו אנחנו נפגשים אחת לשבוע. מאז הקורונה אנחנו נפגשים בקבוצות קטנות במרחב הפתוח או בביתה המרווח של אחת החברות. במפגשים אנחנו שומעים הרצאות, חלק מהמרצים מופיעים בהתנדבות והאחרים גובים תשלום ש"מוט'קה" משתתף בו. אנחנו צריכים רק לממן את דמי הנסיעה של המרצה, ולכך יצרנו קופה קטנה. מפעם לפעם אנחנו מטיילים יחד ואף יצאנו לנופש של מספר ימים. "מוטק'ה" מקיים מדי פעם מפגשי הדרכה למנהלי הקבוצות, ובעבר אף סייע לנו בכרטיסים חינם להצגות ולסרטים". הכירו בקבוצת שומרי המסורת. הם נשואים ( ושלמה 66) אורה שלוש שנים. "הגעתי לקבוצה כמרצה בתחום הגיל השלישי והציעו לי להצטרף כחברה", מספרת אורה, "הייתי אז פנויה אחרישניםארוכותללאבן זוג. כךהתחברתי לקבוצההמופלאה הזו וכאן גםהכרתי אתבעלי השני. אנחנו ממשיכים להיותחלק מהקבוצה, למרות שאנחנו כבר לא פנויים, כי אנחנו מרגישים

פרופסור מרדכי שני

(למעט טיולים בהשתתפות ללא עלות השירותים בו הם (שם פרופסור מרדכי שני סמלית). יוזם הפרויקט הוא האתר על שמו: "מוטק'ה"). שני הוא חתן פרס ישראל לשנת למפעל חיים, על פעילותו בתחומי הבריאות והרווחה, 2009 לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל בית החולים תל- השומר ומוביל וועדות שונות בתחום הבריאות והרווחה. כשלוש מאות אלף גולשים באתר מדי חודש ומספרם עלה משמעותית מאז התפרצות מגיפת הקורונה, מגיפה שהכבידה אולי יותר מכול על בני הגיל השלישי המוגדרים כקבוצת סיכון. הגולשים באתר נחשפים לחברים חדשים, לאו דווקא על רקע רומנטי, ובכך מוצאים דרך להתגבר על הבדידות החברתית שכפתה עלינו התקופה. ב"מוטק'ה" ניתנים, כאמור ללא תשלום, שיעורי ספורט בזום המותאמים לגיל השלישי כמו גם ההרצאות בנושאים שונים. המשתתפים בפעילויות מגיבים בהתלהבות. "רוב המרצים מופיעים בהתנדבות ואנו בוחרים אותם בקפידה", אומרת שרון פז - קווה, מנהלת מיזם 'מוטק'ה', ובתוכו את מועדון התרבות. ההשתתפות בפעילויות השונות נעשית ברישום מראש באתר. "השתתפתי עכשיו בשיעור חינוך גופני ונהניתי מאוד", כותבת באתר ורדה רוכמן- מנשה, "הפעילויות של 'מוטק'ה' תורמות לי להילחם בבדידות ובשעמום מהסגר. אשמח לטייל בעולם (וירטואלי כעת) בעזרתכם. היום אשתתף בהרצאה על פרו. ישר כוח לכם!". מלבד אתר, ל"מוטק'ה" יש גם קבוצת ווטסאפ וקבוצת פייסבוק. המעוניינים להצטרף אליהן יירשמו באתר. באתר

01/2021 - 283 רעננה

כאן כמו משפחה". אורה כתבה את הדוקטורט שלה על נושא: "פרק ב' בגיל השלישי", ושמחה לשמוע שהשבוע הוקמה ב"מוטק'ה" קבוצה חדשה לזוגות בפרק ב'.

מהיום ניתן לשלם את חשבון הארנונה בהוראת קבע תשלומים חודשיים 12- ב הטבה חדשה לתושבי רעננה

אורה ושלמה

חלק מהקבוצות מוקמות סביב נושאי עניין משותפים כגון: סרטים, אוכל, קריאה והמלצות לספרים, צילום, טיפים לבריאות טובה, הצעות עבודה ותעסוקה, קבוצה מטיילת, פרשת השבוע, קבוצות לדוברי שפות שונות ועוד. קבוצות אחרות נוצרות על פי מקום המגורים. כל חבר המעוניין להקים קבוצה חדשה, רשאי לפרסם זאת באתר ולהזמין אנשים להצטרף אליו. חלק מהקבוצות הן וירטואליות ואחרות מקיימות מפגשים של ממש אם כי בימי הקורונה, מטבע הדברים, הצטמצמו המפגשים פנים אל פנים. 168 ), מנהלת הקבוצה הרעננית (עם 73( חיה ביבס רשומים), הקימה יחד עם חברתה, רחל אנגלברג, הפעילה במרכז הפנאי של העמותה לאזרח הוותיק, את קבוצת "חברותא". גילה עירן, מנהלת מרכז תרבות כושר ופנאי בעמותה, קיבלה בברכה את הקמת הקבוצה. בין העובדים המועטים בצוות האתר נמצאת גלית יהב, יועצת זוגית ומשפחתית לגיל השלישי, המנהלת את הרשת החברתית, כולל הקבוצות השונות וכן את אתר ההיכרויות. המעניין באתר הוא העושר הבלתי נדלה של האפשרויות הטמונות בו. שיטוט מקרי בו מגלה כתבות על נושאים רלוונטיים כגון 'איך לריב נכון בגיל השלישי?' או 'טעויות נפוצות בפרק ב'' או סיפורי חיים של אנשים מרתקים. באתר גם מודעות מסוגים שונים החל מחיפוש שותפים להליכה, עבור דרך 'הייד פארק', קבוצה לדיונים סוערים, וכלה בחיפוש משוגעים לדבר בתחומי תשבצים וחידות, שחמט או טיסנים. היפה באתר שאין בו מחויבות לכלום. מתאים? ממשיכים הלאה. לא מתאים? חוזרים לכורסה.

חדש

היום יותר מתמיד כדאי לשלם בהוראת קבע להצטרפות להוראת קבע כנסו לאתר העירייה טפסים > שירות לתושב > www.raanana.muni.il > טפסים ובקשות > ובקשות, זימון תור טלפוני הצטרפות להוראת קבע > ) שירות לתושב (ארנונה בכרטיס אשראי - ארנונה *חשבון הארנונה שנשלח לתקופת זמן של חודשיים ישולם בשני תשלומים חודשיים שווים.

Yehudit_helfer@walla.co.il

01/2021 - 283 רעננה

∫ שר הרווחה איציק שמולי תחושה של בגידה ואכזבה הכאוס במערכת הפוליטית תופס תאוצה וקשה לנבא איך היא תראה לקראת הבחירות הקרובות ואחריהן. דבר אחד בטוח - העלאת קצבת האזרח הוותיק )קצבת הזקנה( אינה על הפרק ואינה מעניינת אף אחד, (, פעילה חברתית, מאוכזבת 70) גם לא את שר הרווחה איציק שמולי. ורדה לבקוביץ-מושקוביץ קשות מהאיש ששמה בו את מבטחה.

Șҷ˜ËÂÁ ר È‡Ó מאת: 

החברתיים. כממונה על הביטוח הלאומי יכול היה שמולי לקדם בממשלה את חוק העלאת קצבת האזרח הוותיק שהייתה עבורו דגל במסעי כל הבחירות לכנסת מאז היכנסו לחיים הפוליטיים. אומרת לבקוביץ-מושקוביץ: "שמולי נתן לי הבטחה אישית: 'ברגע שישביעו את הכנסת אני מגיש את הבקשה להעלאת קצבת הזקנה. היא נמצאת אצלי על השולחן'. זה לא קרה. הוא מתחמק. זה מעליב וזוהי מעילה באמון והתסכול מאוד קשה". הקשר שלה עם שמולי הוא ארוך ואישי. "הלכתי אחריו וסחפתי איתי אלפי מצביעים בפריימריס ובבחירות כדי שייבחר. התאבדתי עבורו. היינו בקשר קרוב וצמוד בשיחות טלפון ובהתכתבויות בוואטסאפ. הוא כינה אותי 'יקירתי'. הוא יושב על כיסא השר בזכותנו. לא הייתי מאמינה כי שמולי ינהג באופן הזה. אני מרגישה נפגעת ונבגדת". ערבות הדדית נושא הגיל השלישי מלווה את לבקוביץ-מושקוביץ, ילידת הארץ, תושבת תל-אביב שנים רבות. "יצאתי לגמלאות שנים הצבעתי 14 שנים. כבר לפני 3 מעיריית תל-אביב לפני למפלגת הגמלאים למרות שכלכלית הייתי מסודרת כי הבנתי שאנו חייבים לערבות הדדית. הגיל השלישי היה מאז ומתמיד נושא שנדחק הצידה". מעבר לפעילותה החברתית תורמת לבקוביץ-מושקוביץ כספים לבתי חולים ומוסדות אחרים. "לבעלי האהוב, יענקל'ה, ולי יש עסק שחלק מרווחיו אני מייחדת למטרות נעלות". היא כואבת את מצבם הכלכלי הקשה של חלק מחברי נעוריה: "אני נלחמת כבר הרבה שנים עבור הקשישים שהמדינה גרמה להם עוול. הייתי בתנועת הנוער העובד, שירתי בנח"ל וישבתי בקיבוצים. החברים שלי נלחמו בכל מלחמות ישראל. חלקם הורים שכולים. היום מצבם בזבל". חושבים על האחר ) תושבת רמת-גן 65( פעילת שטח בלתי נלאית היא מלי ברנס שאינה מחמיצה אף הפגנה ולעיתים יוצאת להפגנת יחיד על מנת שקולם של הקשישים הנזקקים יישמע. בדף הפייסבוק כותבת ברנס: "אני נחשבת למסודרת, ואני משתדלת לסייע ככל יכולתי. איני מסוגלת לראות את הזקנים שאין להם כסף לשרוד את החודש, והחלטתי שאני רוצה להפסיק את ההשפלה הזו. כל הכבוד לוורדה ולזיוה על דף הפייסבוק ולכל החברים המתנדבים שחושבים על האחר ומשקיעים שעות וימים למען החלשים".

קצבה הוגנת "איציק שמולי הוא אכזבה מאוד גדולה. הוא זה שפתח לנו את קבוצת הפייסבוק. בעידודו יצאנו למאבק שאין יותר צודק ממנו" את הדברים אומרת ורדה לבקוביץ-מושקוביץ שיחד עם חברתה, זיוה נוח, מנהלותמזהשנתייםאתדףהפייסבוק"מאבק הגמלאים לקצבה הוגנת". על הקבוצה נמנים אלפי חברים. לבקוביץ-מושקוביץ: "בתחילת הדרך, בעודו באופוזיציה, פעל שמולי במלוא המרץ לקדם את חוק העלאת הקצבה לאזרחים הוותיקים, אך לצערנו החוק נפל על חודו של קול אחד".

איציק שמולי, שר הרווחה

קצבת הזקנה בישראל היא מהנמוכות בהשוואה למדינות בקירוב מהשכר 20%- המפותחות בעולם, ושוויה הוא כ , הארגון OECD- הממוצע במשק ואינה צמודה. ארגון ה לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי, מצא פגם בגובה הקצבה, שנים לבצע רפורמה בנושא. 4 והמליץ כבר לפני מעילה באמון בראשותו של 35- עם הצטרפותו של שמולי לממשלת ישראל ה בנימין נתניהו הוא התמנה לשר העבודה הרווחה והשירותים

8

01/2021 - 283 רעננה

מרכז תרבות כושר ופנאי ר ˘ÂÎ „ר ÁÏ ה Ó˘ ה ההר ÏÁ ה 2∞2± ‡ר  נ È איש בלבד 10 אימונים בקבוצות של אימון קבוצתי ואימון מחזורי מוזמנים לשיעור ניסיון בתיאום מראש ˙ÂÏÓ ע ˙ ה È‚ÂÁÏ ה Ó˘ הר ער·  ר ˜Â· ÌÈ˘ נ Ï 2∞2± ‡ר  נ È העמותה למען האזרח הוותיק - רעננה

הפגנת הגמלאים

חשבון נפש שנים למלחמת יום הכיפורים שלחו מנהלות דף 47 ביום מלאת הפייסבוק מכתב לשר איציק שמולי בשם כל חברי הקבוצה. במכתב הן פורשות את כאבן מהתעלמות שמולי וחבריו השרים מנושא קידום החוק להעלאת קצבת האזרח הוותיק. במכתבן הן כותבות בין היתר: "... אנחנו רוצים להזכיר לנבחרי הציבור שלנו שהםהגיעו למעמדםבזכותנו. אנחנו, האזרחיםהוותיקיםבמדינת ישראל, נושאים בנפשנו ועל גופנו את צלקות המלחמה הארורה הזו... במשךשניםפנינולכלמישרקאפשרוביקשנו, בעצםהתחננו, לעזור לנו להעלות את קצבת הזקנה. אפשר להגיד שההתעלמות היאקולקטיבית. פנינו לראשהממשלה ולשר האוצר. מהם הייתה ועדיין יש התעלמות מוחלטת. פנינו לשר הרווחה, איציק שמולי, ולשרה לשוויון חברתי מהם קבלנו התייחסות שזה בטיפול. פנינו לחברי כנסת... 'אתם נוהגים כלפינו בחוסר כבוד ובהתעלמות מוחלטת.. אתם לא סופרים אותנו. אנחנו שקופים. בלי בושה אתם אומרים לנו שאנחנו רבים מדי... מגיעה לנו קצבה שמכבדת אותנו ולא נצטרך לבחור בין פרוסה לתרופה. ביום הזה אנחנו פונים ואומרים לכם שהגיע הזמן שתעשו חשבון נפש להתנהלות שלכם כלפי אלה שבנו את המדינה הזו". בקשת מערכת המגזין לתגובה נשלחה בווטסאפ לטלפון האישי של שמולי, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. מיילים נשלחו גםללשכתהשר וללשכתדוברותמשרדהרווחה. עד לרגע הורדת הכתבה לדפוס בחרו הגורמים שהוזכרו שלא להגיב. meirch@gmail.com

ÌÈÈ˘È‡ ר ˘ÂÎ È נ ÂÓȇ ÌÈÈ‚ÂÊ Â‡ 12:00-15:00 בכל יום בין השעות

˘„Á

ÌÈ ר È˘ÎÓ ÒÈˇÏÈÙ ÁÏÓ ה ÌÈ ¢ÒÂÏÈÓ¢ ÔÂÏÓ באווירה ים התיכונית ∑-πØ2Ø2∞2± Ë ר ÂÙÒ ר ˘ÂÎ ˙ÂÏÈ ע Ù לקבוצות קטנות במרחב הפתוח ללא עלות

˘„Á

¢ ר ˆÁ·  נ ψ‡¢ מפגשי תרבות ופנאי בשעות הבוקר איש בלבד. 20 . בחצר הנעימה שלנו

¢ÌÈÈÁ· ˙ ר Á·Â¢ סדנה לאלמנים ואלמנות ה Á נ ÂÓ

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה

¢Ô -רענ Ë·Ó¢ ˙È˙ÏÈ ה ˜ ה ה ÈÊÈÂÂÏË ה 2∞2± ‡ר  נ È ˘„ÂÁÏ Â נ Ï˘ ÔÈÊ‚Ó ר ה Â„È˘· ˙ÂÙˆÏ ÌÈ נ ÓÊÂÓ Ì˙‡ ÔÙχ ˙È נ ÎÂ˙ øÔÈÊ‚Ó· ה Ó . המלאכים של רעננה - כתבה של מרי פארי 1 . התזמורת הפילהרמונית -הופיעה בפני ניצולי שואה- כתבה של מרים זכות 2

10:30-12:00 ימי חמישי מפגשים. 8 ₪ 500 עלות

ȇ נ Ù ר ˘ÂÎ ˙· ר ˙ ÊÎ ר Ó· ה Ó˘ הר  ÌÈË ר Ù רעננה ±±¥ הה‚נה ∞π-∑∑2∞∑∞∑ ÆÏË SPORT4U@NETVISION.NET.IL ÆÏÂ‚Ò ה Â˙ ה  ה Ï˘ÓÓ ה ˙ÂÈÁ הנ Ù¢ ע Ï ע ÂÙ ÊÎ ר Ó ה ÆÙ‡ˆË ה ˙ˆ·˜·Â ÏÈÈÓ· ÂÁÏ˘È ÌÈ נ Â΄ ע

° צפייה מהנה

øÌÈ „ר ˘Ó È˙Ó שעות שידורינו: שימו לב !!! .17.00- ובימי חמישי ב 14.30 בימי רביעי ø ה Ùȇ .HOT וב- YES ב- 98 בכבלים בערוץ

ניתן לצפות בכל המגזינים והכתבות באתר העמותה קהילתית T.V בלשונית www.amutaraanana.co. i l ÆÌÈÈ נ È˘Â ˙ÂÙÒÂ˙  נ Î˙ÈÈ

π

01/2021 - 283 רעננה

מבזקים ÆÆÆ מבזקים ÆÆÆ מבזקים ר ÙÏ ה ˙È„Â ה È מאת: 

ÌȘʷÓ

לאה ברוך מתנדבת מתמידה במרכז היום ✿ 12- , היא אחת מ של האזרח הוותיק ברעננה הזוכים בתעודת הצטיינות מטעם עמותת "הלב" (ארגון הגג של העמותות לזקן בארץ). עמותת "הלב" קיימה בחודש האחרון טקס מכובד, בזום, בו חילקה תעודות הצטיינות למתנדבים בעמותות ), נשואה, 73( לאזרחים הוותיקים מכל רחבי הארץ. ברוך אם לשלושה ילדים וסבתא לחמישה נכדים, מתנדבת במרכז היום של העמותה מאז צאתה לגמלאות לפני למעלה משמונה שנים. בנספח לתעודת ההצטיינות כתוב בין השאר: ..."לאה ברוך מגייסת עובדים ומתנדבים ועושה זאת תמיד בחיוך, הקשבה וסימפטיה, מתוך רצון למלא את בקשותיהם של הקשישים ואנשי הצוות. מסירותה להתנדבות לקשישים ולצוות גדולה...". גם בעמותה מעידים: "זכינו במתנדבת טובת לב, צנועה, חכמה, מסורה, אחראית, חרוצה, מתמידה, אמפתית וקשובה הן לקשישים והן לאנשי הצוות". ברוך עצמה התרגשה מעצם המעמד וסיפרה שהמרכז הוא כמו משפחה עבורה.

פעילות משותפת למרכז היום ולמרכז התרבות, הכושר . כמסורת השנים האחרונות, הופיעה והפנאי של העמותה בחג החנוכה, חבורתהזמרשלמרכז הפנאי בפני חברי מרכז היום תוך הקפדה על שמירת מרחק בהתאם להנחיות.

קיים בחודש מרכז התרבות הכושר והפנאי של העמותה האחרון שני טיולים בשיתוף חי"ל, בניהולה של מרים זכות. האחד בהדרכת אסף יקיר, בעקבות ציפורים נודדות, והשני לירושלים, שם צעדו המשתתפים במסלול רגלי ממשכנות שאננים לכותל המערבי, וצפו במשקפות שנים. 3000 המשחזרות את ירושלים מלפני

- למיגוון ההופעות ברחבת המועדון באוויר מועדון הזהב משתתפים, 20 הפתוח, נוספו סדנאות פסיפס ותיפוף, עד ברישום מראש. כמו כן ממשיכות סדנאות הזום לחברי המועדון, כולל סדנת לימוד השימוש בפייסבוק וקבוצת פייסבוק "מבשלים יחד".

לאה ברוך עם תעודת ההצטיינות (באמצע) עם מיכל מילר (מימין) ושולה איבין (משמאל)

. פעילות בינדורית בחג החנוכה בזום במרכז היום ✿ ביוזמת סגנית מנהלת בית-הספר בנווה זמר, מירה בראון, וצוות המורים קיימו תלמידי כיתות ג' של ביה"ס טקס הדלקת נרות חנוכה בזום, עם חברי מרכז היום. הם שלחו למרכז חנוכייה מעשה ידיהם הכינו שירונים וממתקים. הפעילות לוותה בנגינת אקורדיון. נציגת מבקרי המרכז סיפרה לילדים על חוויותיה מהמקום.

יוזמה ברוכהשל עיריית רעננהשפיזרה ברחבי העיר אוהלים פתוחים שיאפשרו למתפללים לקיים מצוותם תוך שמירה על הנחיות הבטיחות: תפילה במקום פתוח ושמירת מרחק. Yehudit_helfer@walla.co.il

פארק רעננה פתוח גם בתקופת הסגר בין השעות ✿ ופעילות הספורט בו מותרת. 06:00-21:00

±∞

01/2021 - 283 רעננה

בשנה הבאה נשב על המרפסת ¢ ® אהוד מנור © ¢ ונספור ציפורים נודדות ˜Âˢ נ È· ה ÓÂÏ· מאת: 

ÏÂÈË

ישראל ידועה עולם בכל הצפרות כצוואר הבקבוק של

נדידת הציפורים מאירופה לאפריקה ובחזרה. קרוב למיליארד ציפורים עוברות דרכנו באביב ובסתיו. חלקן נשארות כאן, בעיקר בברכות הדגים, בשדות החקלאיים ובשטחים הפתוחים הלא מעובדים. בין הציפורים העיקריות העוברות בישראל: נחליאלים, ירגזים, חסידות, שקנאים, עגורים, ברווזים, אנפות ועוד. בארץ קיימים מספר מרכזי צפרות בהם, בנוסף לחוויה של תצפית, אפשר גם לקבל: הדרכה, חוברות מידע והשאלת ציוד. בחלק מהמקומות יש תשלום של דמי כניסה. בימי הקורונה יש להירשם מראש. מפעיל המרכז הבין-לאומי לחקר באתר השריון שבלטרון נדידת ציפורים מכ"ם מיוחד שתפקידו מעקב אחר נדידת הציפורים (מידע החשוב לפקחי הטיסה ולחיל האוויר למניעת .03-6446010 תאונות בגלל ציפורים) טלפון לתאום ביקור בשרון הוא אתר חדש שממוקם באזור שהיו בו אגמון חפר בריכות דגים. בסתיו נוחתים בבריכות מאות שקנאים. כדאי להגיע בשעות ההאכלה. ניתן לצפות מרחוק בעזרת משקפות ממצפור ויקר או ממצפור שוקה ליד חניאל. נחנך מרכז מבקרים חדיש עם אטרקציות באגמון החולה מיוחדות. בזמן הנדידה נוחתים בו אלפי עגורים ושקנאים. כדאי להשכים קום ולצפות בעגורים תוך נסיעה בעגלת מסתור. ההאכלה מתבצעת בדרך כלל גם בשעות הבוקר המוקדמות. אפשר גם לשכור רכב גולף ולנסוע בשבילים סלולים במקום. נמצא ב"עמק המעיינות" בכפר-רופין. האזור מקור החסידה עשיר במגוון של ציפורים במשך כל השנה. בחורף מתארחות בבריכות הדגים: חסידות, אנפות, כפנים, ברווזים ושחפים. נמצא סמוך למעגן מיכאל. הכניסה בית-ספר שדה חוף כרמל לפארק הצפרות מתבצעת בהדרכה בלבד. יש אפשרות גם לפעילויות אחרות כגון הרצאות, טיבוע של ציפורים, סיורים מודרכים באזור ועוד. נמצאת בעמק זבולון ליד קרית ביאליק. שמורת טבע עין אפק השמורה, שהיא שריד לביצות שהיו באזור, מטופחת ויש בה שילוב של מים וצמחייה אופיינית. בסבך הצמחייה ניתן לצפות בבעלי חיים האופייניים לבתי גידול לחים. בגג טחנת הקמח העתיקה יש תצפית מרהיבה לנופי עמק עכו. הוא המרכז לחקר הזנבנים-עופות המדבר ביתספר שדה חצבה החברתיים. מצפון לאילת אפשר לראות את להקות בבריכות המלח הפלמינגו. (ניתן לראות אותם גם בבריכות המלח שבעתלית). קיים גם פארק צפרות ובו אפשרויות של תצפיות באילת וסדנאות הקשורות לציפורים. באביב נחות כאן הציפורים לפני שהן ממשיכות בדרכן הארוכה. במופעי אירובטיקה מדהימים אפשר לראות להקות זרזירים בצפון הנגב. בדרך כלל זה קורה כשהם באתר הפסולת דודאים מתכנסים ללינת לילה משותפת. כן ניתן לצפות שם בדיות, חסידות ועוד עופות. מקננים עופות דורסים ונשרים. בשעת בשמורת אתר גמלא הבוקר אפשר לראותם ממריאים ומרחפים מעל השמורה. Shinbet37@gmail.com

צילום: מלכה מהולל

זרזירים באתר דודאים בדרום.

הגעתי לתכנית החדשנית להפחתת הסיכון לנפילות בהמלצתן של אחותי נאוה טיומקין, ושל חניה שמיר חברת הנהלת העמותה שהתנסתה באימון בעצמה. לתכנית הגעתי לאחר עוד נפילה בשרשרת של נפילות שחוויתי, בהן שברתי פעם את האף, פעמיים את הכתף ופעם את כף היד. הבנתי שזוהי הזדמנות פז בשבילי לקטוע את שרשרת הנפילות. הגעתי חסרת ביטחון בהליכה ומאוד מפוחדת. במפגש הראשון עם מרים זכות פגשתי אישה מדהימה, שלווה ורגועה, וכבר במפגש הראשון האמנתי בתכנית. באימונים הבאים למדתי להתבונן בצורה מפוקסת במרחב, תוך זכירת הדרך והמכשולים, למדתי לקבל החלטות נכונות תוך כדי הליכה/ צעידה. הפחד נמוג והביטחון העצמי התחזק. אני ממליצה בחום על אימונים בתכנית הזאת ובמכשיר שמתלווה אליה. ברצוני להודות למרים זכות ולאסתי הפיזיותרפיסטית על המקצועיות, היחס החם, ההכלה והעזרה המוכחת במצבי. המשיכו לעזור לעוד אנשים רבים.

בתודה, יהודית ע.

±±

01/2021 - 283 רעננה

פרידמן Æ א Ø עגונה

ר ÙÏ ה ˙È„Â ה È מאת: 

ר ÙÒ ה ÈÊÈÂÂÏË

נטלי הצעירה, בת למשפחה יהודית דתית ממרסיי שבצרפת, הספיקה להיות נשואה רק זמן קצר לז'ק, חוקר ימים. באחד ממסעותיו הוא נקלע לסערה עזה. שותפו למקצוע הצליח להינצל בכוחות אחרונים, אך הוא לא שב. נטלי נותרת מאחור באבל גדול אבל גם כעגונה. רק לאחר שנים אחדות היא מצליחה להשתקם בעזרת חברתה, ולמצוא עבודה. היא גם פונה לרב הקהילה היהודית במרסיי בבקשה שיתיר אותה מעגינותה, אך הוא מסרב. בחור ישראלי המתארח בבית הוריה מציע לה לעלות לישראל ולנסות למצוא שם רב שיתיר אותה מעגינותה. במקביל היא מקבלת שיחת טלפון מרשל, חברת ילדות, שנישאה ועלתה ארצה ומזמינה אותה להתארח בביתה באשדוד. הוריה של נטלי מסתייגים מרעיון העלייה, אך היא נחושה ועולה ארצה עם תקווה בלבה. היא שוכרת דירה ומוצאת עבודה ובמקביל עוזרת הן לרשל, והן לשכנתה בגידול ילדיהם. כשנטלי נתקלת יום אחד במודעה בעיתון המציעה לעגונות עזרה בהתרת עגינותן, היא נענית מיד. היא מוזמנת למשרדי העמותה ושם מציעים לה להתראיין בתוכניות רדיו וטלוויזיה. אחרי אינספור ראיונות כאלה היא מבינה שהעמותה השתמשה בה כדי לנגח את הרבנות, ועל כן מנתקת מיד כל קשר עם העמותה. בהמשך היא מצליחה להגיע לרב ידוע מהדרום שיצא לו שם של מתיר עגונות, וגם לרב עובדיה יוסף (המוזכר בספר בשם אחר), אך שוב ושוב היא נוחלת אכזבה ומגיעה למסקנה שעליה להמשיך בחייה כגלמודה. הספר כתוב בשפה עשירה אך קלה לקריאה. הדמויות מצטיירות כמשכנעות וכאותנטיות. המתח בספר הולך וגואה עד הסוף המפתיע! ), שא. פרידמן, הוא שם העט שלה, נשואה ואם לשישה, מורה, מרצה, סופרת, תסריטאית ועיתונאית ישראלית, 54( הסופרת, לאה פרידמן חרדית, בעלת תואר ראשון ושני בהיסטוריה, מחשבת ישראל וחינוך. הפניתי אליה מספר שאלות. שאלתי את לאה פרידמן אם הספר מבוסס על מקרה אמיתי "חלק ניכר מהדמויות ומהאירועים בספר מבוססים על התרחשויות אמיתיות, אך הסיפור עצמו בדוי"; האם, כסופרת חרדית, את נחשבת כפורצת דרך? "יש הרבה סופרות חרדיות הכותבות ספרות יפה, בעיקר למגזר החרדי. אני אולי פורצת דרך כי הכתיבה שלי מכוונת לקהלים נוספים, ואני כותבת בסגנון יותר פתוח". מבחן חוזר, מידע גורלי, ברירת מחדל ואכן הסופרת זוכה לתגובות נלהבות מקוראים מכל הזרמים בחברה הישראלית. ספריה הנוספים: (אוסף סיפורים). כמו כן כתבה מספר ספרי ילדים. ורחובות אדם Yehudit_helfer@walla.co.il

ETHOS סדרה בנטפליקס מוסכמות

ÏÏÂ ה Ó ה ÎÏÓ מאת: 

כאשר עולות לסדר היום המילים 'סדרה טורקית' מרבית האנשים חושבים על אופרת סבון או טלנובלה רבת פרקים דוגמת 'הכלה מאיסטנבול'. אך מסתבר שהטורקים יודעים גם יודעים להפיק סדרות איכותיות, עמוקות, מעוררות מחשבה ומעניינות. כזאת היא הסדרה 'מוסכמות' בת שמונת הפרקים המשודרת בנטפליקס. מוצג בסדרה מגוון גדול של דמויות כאשר ההבדל הנראה לעין ביניהן הוא היותן דתיות אדוקות או חילוניות משכילות. אלא שככל שמתעמקים בסיפורים האישיים של כולן לא לגמרי ברור מי החכם ומי הבור, מי מסתיר עולם אפל מאחוריו ומי אינו מסתיר כלום, ובעיקר בחלקו של מי נופלת מידה מסוימת של אושר וסיפוק, ומי נידון לחיי אומללות.

הסדרה מתחילה כאשר מרים, השחקנית הראשית הנהדרת אויקו קארייל, מגיעה לטיפול פסיכיאטרי אצל ד"ר פרי בשל התעלפויות חוזרות ונשנות מהן היא סובלת. זוהי נקודת הפתיחה למבט מפתיע על חיי הכפריים הפרימיטיביים לכאורה, האדוקים בדתם ומעדיפים להתייעץ עם ההודג'ה, מין מורה רוחני שבעצמו מתקשה להתמודד עם הקשיים בחייו, לעומת חיי החילוניים הבורגניים, המשכילים, העשירים, הבזים והמתנשאים על אחיהם הדתיים. העלילה נעה באטיות ועדיין מצליחה להפנות זרקור לכל אחת מהדמויות הרבות, לחשוף סודות מהעבר, סיפורים משפחתיים טעונים, אהבות ואכזבות והמון כאב. כי כך הם החיים, גם בטורקיה וגם בכל מקום אחר בעולם. הסדרה מצליחה להימנע מהעמסת יתר ועדיין להעלות לסדר היום קונפליקטים מסוגים שונים, כשהעיקרי בהם הוא הקונפליקט בין הדת לחילוניות. היא גם מציגה את ערוותם של הגברים, שאף שהם חזקים וחסונים פיסית, הם בעצם פגיעים וחלשים מבפנים, בעוד הנשים עדינות המראה מצליחות להפגין כוח ועמידות בפני פגעי החיים. קונפליקט אחר שלא מרבים להציגו ברגיל, וכאן הוא מוצג ללא כחל וסרק, הוא בין הפסיכיאטרים המשחקים דמות קפואה ומטפלים במטופליהם מבלי להזיז שריר בפניהם לבין ה'אני' האמיתי שלהם שהוא מלא קשיים ותהפוכות. סדרה טובה נמדדת ברלוונטיות שלה מעבר למקום ולזמן בו הופקה. כזו היא הסדרה 'מוסכמות'. היא מאפשרת הצצה לחברה הטורקית אבל היא נכונה גם לחברה הישראלית או לכל חברה אחרת בעולם. malcamehulal@gmail.com

±2

01/2021 - 283 רעננה

טכנולוגיה מתקדמת בחקלאות ∫ עננים ולא של גשם לא מעט ענפים במשק סובלים בחודשים האחרונים מנזקי הקורונה. ענף החקלאות, לעומתם, הוא למוד סבל עוד הרבה קודם. החקלאות הישראלית, אשר היוותה סמל ציוני עוד מלפני קום המדינה, נמצאת בקיפאון ממושך מזה שנים רבות, בשל שילוב של גורמים, ובעיקרםמשבר האקלים, מחסור בכוחאדם, ותחרות גוברת בדמות יבואתוצרי חקלאות. כמובן שישראל אינה לבד, וענפים מקבילים בעולם סובלים מקשיים דומים. דוחות ומחקרים בארץ ובעולם מסמנים את הטכנולוגיה החקלאית, "אגרוטק", בתור התקווה היחידה לענף. אינספור חברות וסטארט-אפים פועלים בשנים האחרונות לפיתוח וייצור טכנולוגיות מתקדמות אשר יסייעו לענף החקלאות להיחלץ מהמשבר בו הוא מצוי. הפיתוחים החדשים עוסקים בתחומים מגוונים, כמו פיתוח זנים, מחקר מחלות של צמחים, ייעול תהליכי ייצור דשנים, כמו גם שינוע יעיל, מניעת אובדן מזון והארכת חיי מדף של התוצרת. אולם פיתוח טכנולוגיות בתחום החקלאות מעלה אתגרים משמעותיים. הראשון והבסיסי מבניהם הוא העובדה כי אזורים חקלאיים לרוב אינם מחוברים של הענקיתמייקרוסופט לוקח FarmBeats לרשת, וגם החקלאים המפעיליםאותם אינם בעלי נטייה טכנולוגיתמשמעותית. מיזם בחשבון אתגריםאלה ומתמקד בפיתוחיםשאינםמחייביםהפעלהמהשטח, כמו שימושבגלאים, רחפנים ואפילו לוויינים. באמצעות מידע שנאסף בעזרת כלים אלה, ניתן לערוך ניתוח של מידע אשר ישפר את התפוקה ויפחית עלויות. באמצעות שימוש בבינה מלאכותית ניתן להפיק ממידע שנאסף נתונים ותובנות אשר לא ניתן היה להגיע אליהם בדרך אחרת, , שפיתחה חיישן המותקן בשטח חקלאי ומתריע מפני פעילות בלתי נראית Agrint ויכולים לתרום רבות לגידול חקלאי יעיל. חברת MetoMotion מיליארד עצי דקל בעולם, מדובר בהישג משמעותי. חברת 4- של החדקוניתשהורגתדקלים. בהתחשב בכךשישנם כ ממגדל העמקפיתחה רובוטיםשיודעיםלזהותעגבניותבשלות ולקטוףאותן. הפוטנציאל הואאדיר: אי הישענותעל כוחאדםאנושי, אשר בתחומים אחרים מהווה איום על העובדים, בענף החקלאות, הסובל מחוסר תמידי בידיים עובדות, היא דווקא ברכה. למעשה, מזה שנים רבות כבר נשענים המגדלים פחות על כוח אדם אנושי ויותר על אוטומציה של מערכות, אם זה בהשקיה, קטיף, טיפול והפצה. אבל החידוש של השנים האחרונות הוא בפיתוחים שנשענים לא רק על פיתוח מכונות ומכשירים לייעול התהליכים, אלא בשימושבטכנולוגיותמתקדמותאשר צפויות לקדםאתהענף באופן משמעותי, מכל הבחינות. בהתחשב בכך שהמומחים העולמיים נדרש להגדיל משמעותית את ייצור המזון בעולם, מדובר בתהליכים שלא ניתן להפריז בחשיבותם. 2050 מסכימים כי עד שנת ישראל, כמו בתחומים טכנולוגיים רבים אחרים, נחשבת למובילה בתחום. הידע הקיים כתוצאה מעיסוק בתחומים טכנולוגיים אחרים, ובראשם התחום הביטחוני, מסייע גם כאן, ואפשר למצוא יזמים רבים בעלי רקע ביטחוני אשר עוסקים היום בטכנולוגיה חקלאית מתקדמת. גם האקדמיה בישראל עלתה על הרכבת, והיום אגרוטק הוא תחום שניתן ללמוד במסגרת לימודים גבוהים. לסיכום, בהחלט מדובר בתחום שמהווה גאווה ישראלית ונותן תקווה אמיתית לחקלאים. Ï‡È נ  ר ÈÏÈ‚ מאת: 

ה È‚ÂÏÂ נ ÎË

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה , פינת רחוב חנה סנש, רעננה 114 רח' ההגנה

מילת החודש

ה ÏÈÓ

χ ‡ה הר Ï מאת: 

תוכניות מיוחדות לחודש ינואר מרכז יום לאזרח הוותיק, רעננה מקיים פעילות כרגיל: עם מגוון הרצאות, פעילות גופנית ושיעורי אמנות וכמובן ארוחות טעימות. במרכז פועלים לפי כללי התו הסגול: מסיכות, ריחוק חברתי והגיינה אישית. אנחנו עושים הכל כדי שהמבקרים ירגישו בטוחים ויהנו במרכז. אנו מאחלים לכולנו שנה אזרחית טובה, שנה של בריאות וחברות ללא מסיכות וריחוק חברתי! מרכז יום לאזרח הוותיק ∞π-∑∑±±5π8 ☎ Ì˘ הר Ï ˜È˙ÂÂÏ ÌÂÈ ÊÎ ר ÓÏ ר ˘˜˙ ה Ï ‡ נ

Vaccine – תַּרְכִּיב

harelea@gmail.com

קר ומנוכר ∫ עברית לאחרונה משתמשת התקשורת בצמד המילים האלה לפוליטיקאי זה או אחר. עוד מימי התנ"ך שזורה העברית זוגות רבים של מילים קרובות המצטרפות יחד למטרות רטוריות של יופי והדגשה: "צדק צדק תרדוף", "יריחו סוגרת ומסוגרת", "אל תדברו גבוהה גבוהה", פלאי פלאים, קולי קולות, בזיל הזול, ישן נושן, בושה וכלימה, וגם קר ומנוכר. harelea@gmail.com

˙È ע·ר

±3

01/2021 - 283 רעננה

ÔÈÈϘ ‡ה Ï מאת: 

נה ÂÊ˙ ‡ה ÏÂ˘È·

מרק עדשים שיני שום 2 ❰ כפות שמן 2 ❰ מקלות סלרי 5 ❰ בצל גדול 1 ❰ גזרים 3 ❰

לאהבתנו או להתמכרותנו למתוק יש שורשים בהיסטוריה הרחוקה, כמו גם הקרובה. ישנם הגורסים כי המתוק היה כל כך נדיר לפני עשרות אלפי שנים שכאשר נתקלו בו בני אדם הם אכלו ממנו באופן מוגזם שגרם להם התמכרות. ישנם הסבורים שהמהפכה התעשייתית, שהפכה את הסוכר לזול ולזמין, גרמה להצפת השוק במאכלים מתוקים וכך התרגלנו אליהם. תהא הסיבה אשר תהא, ישנה תמימות דעים בקרב המומחים כי השפעת הסוכר היא הרסנית. הוא גורם להשמנת יתר, לסוכרת, לשומנים בדם, למחלות לב, לעששת שיניים, לקנדידה, למחלות חניכיים, לאלכוהוליזם, לנטייה לדיכאון, להפרעות קשב, לעצבנות ועוד. הסוכר מחליש את המערכת החיסונית ומעודד יצירת תאים סרטניים. על 1879- חיפש האדם חלופות פחות מסוכנות – ומצא. בין הממתיקים המלאכותיים הראשונים היה הסכרין שהתגלה במקרה ב משל הסוכר 300 ידי כימאי בשם קונסטנטין פולברג שעבד עם זפת פחם. הסכרין הפך למוצר פופולרי מאחר שמתיקותו היא פי וייצורו זול, אלא שהיה לו טעם לוואי. ממתיקות הסוכר וממתיקות 50–30 נוצר כשהיצרנים חיפשו ממתיק מלאכותי נטול טעם לוואי. מתיקותו גדולה פי הציקלמאט תחליפים סינתטיים אחרים. אנשים רבים סבורים כי שימוש בממתיקים מלאכותיים מסייע לשמירה ואף להורדה במשקל, ואולם הממתיקים כשלעצמם אינם גורמים להרזיה באופן ישיר. שינויים במשקל הגוף תלויים בצריכה הקלורית הכוללת של האדם. של המאה הקודמת 70- לגבי הקשר בין צריכת ממתיקים מלאכותיים ובריאות קיימת מחלוקת. ניסויים שנעשו בעכברי מעבדה בשנות ה הראו שאחדים מן הממתיקים הסינתטיים עלולים לגרום לסרטן אם נצרכים מינונים גבוהים, אך אמינותם מוטלת היום בספק. להלן חלופות טבעיות שמנטרלות את סכנות הממתיק הסינתטי: - דבורים מייצרות דבש מצוף הפרחים. הצבע, הטעם והתכונה האנטי-אוקסידנטית של הדבש תלוי בפרחים שמהם נלקח דבש זני דבש שונים שידועים כיום. דבש מכיל מספר מולקולות סוכר שונות. מאחר 300 הצוף. עובדה זו מסבירה את הקיום של מעל שערכו התזונתי נמוך, כדאי להימנע משימוש מופרז בו. גלוקוז (כמו סוכר שולחן), אך הוא מכיל יותר 50%- פרוקטוז ו 50% - מופק מעץ המייפל (אדר). הסירופ אמנם מכיל סירופ המייפל מינרלים מסוכר שולחן, במיוחד מנגן ואבץ. סוכרוז (סוכר) וערך קלורי זהה לסוכר. הוא מיוצר מהצוף של פרחי צמח הקוקוס. יש בו מעט 80%-70% מכיל סוכר קוקוס מינרלים, והוא מומלץ כתחליף לסוכר חום בבישול. (סוכר תמרים) איננו תמצית אלא תמרים יבשים שנטחנים לאבקה דקה, לכן הוא מכיל את כל החומרים המזינים שישנם הסילאן בתמרים שלמים: אשלגן, מגנזיום, ברזל, סידן ואנטי-אוקסידנטים. תמיד רצוי להתייעץ עם רופא לפני שימוש במוצר זה או אחר. orazruya@walla.co.il חופן פטרוזיליה. ❰ חצי כפית כמון ❰ מלח ופלפל ❰ כוס עדשים אדומות (אפשר גם שחורות) 1 ❰ קולפים וקוצצים את הגזר ואת הבצל לקוביות קטנות, ואת הסלרי פורסים לפרוסות דקיקות. דקות או עד שהם מתרככים מעט. 5-6 מחממים שתי כפות שמן בסיר גדול ומטגנים את הגזר, הבצל והסלרי על אש בינונית במשך לא להשחים יותר מדי! 8( ליטרים 2 קולפים וקוצצים דק את שיני השום. כשהירקות מוכנים, מוסיפים את השום ומגבירים את האש. מערבבים ומוסיפים כוסות) מים. מתבלים. מוסיפים את העדשים ומביאים לרתיחה. מנמיכים את האש ומבשלים כחצי שעה, עד שהעדשים רכות מאוד. דקות. לקראת ההגשה מערבבים פנימה את הפטרוזיליה. 25- אם משתמשים בעדשים שחורות, מתארך זמן הבישול ב מרק בטטה שורשי פטרוזיליה 2 , גר' דלעת 300 ❰ גזרים 4 ❰ תפוחי אדמה 2 ❰ כוסות מים 10-8 ❰ בטטות 4 ❰ בצל 1 ❰ כף שמן זית 1 ❰ כף סילאן. 1 ❰ אגוז מוסקט ❰ פלפל ❰ מלח ❰ כף אבקת מרק ❰ להגשה – אגוזי מלך. לקצוץ את הבצל, לטגן מעט בשמן זית. את כל הירקות לחתוך לקוביות, להוסיף לסיר עם הבצל והמים. להרתיח ולהוסיף את דקות ולטחון במערבל יד. בהגשה לפזר אגוזי מלך קצוצים. 40-30 התבלינים ואת אבקת המרק. לבשל Cleah1@walla.com סוכר ללא סוכר ה È ר ˆ רה ‡ מאת: 

±¥

01/2021 - 283 רעננה

ȷ˜χ È˘ מאת: תשחץ 

ıÁ˘˙

מרוקו והיהודים ממלכת מרוקו הצטרפה לא מכבר למדינות המוסלמיות שהכירו לאחרונה רשמית במדינת-ישראל וכוננו עמה קשרים דיפלומטיים , בעקבות אירועי האינתיפאדה 2000 , אך בשנת 1995 מלאים. ואולם במקרה של מרוקו, כבר נתכוננו יחסים מלאים בין המדינות בשנת השנייה, ניתקה מרוקו קשרים אלה. גם לאחר אותו ניתוק נמשכו בין מרוקו לישראל יחסים כלכליים ותיירותיים, ואין זאת אלא שאינטרסים משותפים חזקים קיימים כל העת לשתי המדינות. תושביו המקוריים של האיזור היו הבֶּרבֶּּרים, ושפתם מדוברת עד היום באזורים מסויימים במרוקו. האזור ידע שליטים רבים, ובהם נכבשה מרוקו בידי הערבים ותושביה הבֶּרבֶּּרים התאסלמו ונותרו ככאלה עד היום. אך היציבות 713 פיניקים, רומאים וביזנטים, ובשנת התבססה השושלת 1631 לא באה עדיין למדינה, ושושלות מוסלמיות שונות נלחמו על השלטון במדינה מעת לעת, עד אשר בשנת העלווית כמשפחה השלטת במרוקו – ובניה הם מלכי מרוקו עד עצם היום הזה. המלך הנוכחי, מוחמד השישי, שולט בממלכה מאז שנת בשושלת העלווית. 22- והוא המלך ה 1999 בתקופת הקולוניאליזם, מדינות אירופה, ובהן ספרד וגרמניה, לטשו עיניהן ושלחו ידיהן למרוקו, ובסופו של דבר הייתה ידם של היתה מרוקו למדינת חסות צרפתית, כשאזור מסויים בצפון המדינה הועבר לחסות ספרד. בשנות 1912 הצרפתים על העליונה ובשנת .1956 השלושים של המאה העשרים החלו המקומיים מתקוממים נגד השלטון הצרפתי, עד אשר זכתה המדינה בעצמאות מלאה בשנת לגבולה הדרום-מערבי של מרוקו שוכנת הטריטוריה של סהרה המערבית. זהו אזור מדברי עני, ששטחו כשני שלישים משטח מרוקו, מיליון תושבים. מרוקו טוענת לריבונות בשטח זה, אך תושביו טוענים 35- אך יושבים בו פחות ממיליון איש בעוד במרוקו מתגוררים כ למעמד עצמאי, ומרבית מדינות העולם אינן מכירות במרוקו כבעלת השטח. במסגרת "עיסקת חבילה" לחידוש היחסים בין מרוקו לישראל, הכירה ארה"ב לאחרונה במרותה של מרוקו על השטח. . היהודים פיתחו 1492- יהודים ישבו במרוקו עוד מהמאה השנייה לספירה, וגל ההגירה היהודי הגדול אירע בעקבות גירוש ספרד ב במרוקו חיי קהילה ותרבות עשירים, אך חייהם בממלכה ידעו תקופות קשות של גזרות ופרעות. מאז הייתה מרוקו לבת חסות של צרפת, נפש. לאחר הקמת מדינת ישראל החלה עלייה יהודית מסיבית ממרוקו לישראל 300,000 זכו היהודים לעדנה וקהילתם גדלה לכדי במסגרתה עלו לארץ כרבע מיליון איש, שהיו לאחת הקהילות הגדולות בישראל. יהודים הגרו ממרוקו גם לארצות אחרות, וכיום מוערך בלבד. 2500- מספרם היהודים שנותרו במרוקו בכ ÏÏÂ ה Ó ÔÂ ר È מאת: 

ה ÈÂÂÈ ר Ë

±5

01/2021 - 283 רעננה

רעננה

זה לא הזמן להיות לבד הצטרפו למשפחה שלנו בפאלאס רעננה ותיהנו מחוויית מגורים בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומתקופת ניסיון ללא התחייבות הכוללות: ריהוט, מוצרי חשמל VIP בואו להתרשם גם מדירות הסטודיו במסלול וארוחות צהריים ללא תוספת תשלום ובמחיר קבוע לכל החיים!

azrielipalace.co.il * 3666

׳ פאלאס מדיקל ׳ לרשותכם גם מרכז רפואי סיעודי רעננה | תל אביב | מודיעין

פריסה ארצית: ראשל״צ | רעננה | להבים | מודיעין | תל אביב

בכפוף לתקנון. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

Made with FlippingBook flipbook maker