כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה ינואר 2021 - גיליון 283

ȷ˜χ È˘ מאת: תשחץ 

ıÁ˘˙

מרוקו והיהודים ממלכת מרוקו הצטרפה לא מכבר למדינות המוסלמיות שהכירו לאחרונה רשמית במדינת-ישראל וכוננו עמה קשרים דיפלומטיים , בעקבות אירועי האינתיפאדה 2000 , אך בשנת 1995 מלאים. ואולם במקרה של מרוקו, כבר נתכוננו יחסים מלאים בין המדינות בשנת השנייה, ניתקה מרוקו קשרים אלה. גם לאחר אותו ניתוק נמשכו בין מרוקו לישראל יחסים כלכליים ותיירותיים, ואין זאת אלא שאינטרסים משותפים חזקים קיימים כל העת לשתי המדינות. תושביו המקוריים של האיזור היו הבֶּרבֶּּרים, ושפתם מדוברת עד היום באזורים מסויימים במרוקו. האזור ידע שליטים רבים, ובהם נכבשה מרוקו בידי הערבים ותושביה הבֶּרבֶּּרים התאסלמו ונותרו ככאלה עד היום. אך היציבות 713 פיניקים, רומאים וביזנטים, ובשנת התבססה השושלת 1631 לא באה עדיין למדינה, ושושלות מוסלמיות שונות נלחמו על השלטון במדינה מעת לעת, עד אשר בשנת העלווית כמשפחה השלטת במרוקו – ובניה הם מלכי מרוקו עד עצם היום הזה. המלך הנוכחי, מוחמד השישי, שולט בממלכה מאז שנת בשושלת העלווית. 22- והוא המלך ה 1999 בתקופת הקולוניאליזם, מדינות אירופה, ובהן ספרד וגרמניה, לטשו עיניהן ושלחו ידיהן למרוקו, ובסופו של דבר הייתה ידם של היתה מרוקו למדינת חסות צרפתית, כשאזור מסויים בצפון המדינה הועבר לחסות ספרד. בשנות 1912 הצרפתים על העליונה ובשנת .1956 השלושים של המאה העשרים החלו המקומיים מתקוממים נגד השלטון הצרפתי, עד אשר זכתה המדינה בעצמאות מלאה בשנת לגבולה הדרום-מערבי של מרוקו שוכנת הטריטוריה של סהרה המערבית. זהו אזור מדברי עני, ששטחו כשני שלישים משטח מרוקו, מיליון תושבים. מרוקו טוענת לריבונות בשטח זה, אך תושביו טוענים 35- אך יושבים בו פחות ממיליון איש בעוד במרוקו מתגוררים כ למעמד עצמאי, ומרבית מדינות העולם אינן מכירות במרוקו כבעלת השטח. במסגרת "עיסקת חבילה" לחידוש היחסים בין מרוקו לישראל, הכירה ארה"ב לאחרונה במרותה של מרוקו על השטח. . היהודים פיתחו 1492- יהודים ישבו במרוקו עוד מהמאה השנייה לספירה, וגל ההגירה היהודי הגדול אירע בעקבות גירוש ספרד ב במרוקו חיי קהילה ותרבות עשירים, אך חייהם בממלכה ידעו תקופות קשות של גזרות ופרעות. מאז הייתה מרוקו לבת חסות של צרפת, נפש. לאחר הקמת מדינת ישראל החלה עלייה יהודית מסיבית ממרוקו לישראל 300,000 זכו היהודים לעדנה וקהילתם גדלה לכדי במסגרתה עלו לארץ כרבע מיליון איש, שהיו לאחת הקהילות הגדולות בישראל. יהודים הגרו ממרוקו גם לארצות אחרות, וכיום מוערך בלבד. 2500- מספרם היהודים שנותרו במרוקו בכ ÏÏÂ ה Ó ÔÂ ר È מאת: 

ה ÈÂÂÈ ר Ë

±5

01/2021 - 283 רעננה

Made with FlippingBook flipbook maker