כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה יוני 2021 - גיליון 288

שנים של רעננה 100 "אנשים אלו ידעו להצליח לבסס את עצמם למעמד הגון עם כל טוב שרכשו, ועל אף הסיכויים המעודדים שהיו צפויים להם בעתיד הקרוב והרחוק (באמריקה ר.ת.), לא מצאו סיפוק נפשי בחייהם. כל כיסופיהם היו לציון". כך תיאר יהודה לייב קזן, מי שהיה מהמתיישבים , את יהודי 1912 הראשונים ברעננה, עוד בשנת ניו-יורק מייסדי "חברת אחוזה א'" שממנה באו המתיישביםהראשוניםשהקימו אתהמושבה רעננה. 2022 לימים הפכה רעננה לעיר, ובתאריך שניים באפריל ימלאו לה מאה (!). כתבה זו היא פתיח לסדרת כתבות שיתארו את התפתחותה של רעננה בפרוסות זמן של עשר שנים למן הקמתה ועד היום. החומר לכתבות מבוסס על ארכיון העיר רעננה בניהולה של רחל ריינשטיין, אתר מורשת העיר רעננה, הספר "משממה למושבה פורחת" מאת יצחק שטייגמן וגם על סיפורי תושבים וצאצאי המתיישבים. איך החל הסיפור? הגיע גל הגירה גדול 20- ותחילת המאה ה 19- בסוף המאה ה של יהודים ממזרח אירופה לארצות הברית. מיעוטם התבססו כלכלית במקצועות חופשיים, אך שאפו לבנות את עתידם בארץ-ישראל. הםהקימו בארצותהבריתאתתנועת "אחוזה" ששמה לה למטרה לבנות מושבות בארץ-ישראל על בסיסשל הון פרטי. חזונם היה לרכוש קרקעות, לנטוע מטעים ובבוא העת, כאשר המטעים יניבו פרי, לעקור לארץ-ישראל ולבסס את קיומם על חקלאות ומסחר בסביבה יהודית. חברת 1912 במסגרת תנועת "אחוזה הכללית" קמה בשנת אחוזה א' ניו יורק כגוף כלכלי קונקרטי שגייס כסף למימוש תכנית התיישבות בארץ-ישראל. מלחמת העולם הראשונה הגיעו לארץ שני 1920 עיכבה את מימוש התכנית אך בשנת שליחים מטעם החברה – ישעיהו ירחֹע (מבטאים יָרְחוֹ), מהנדס מוכשר ויהודה לייב קזן, איש עסקים בעל חוש מסחרי – כדי לרכוש קרקע ולהזיז את העניינים. השניים סיירו בתל אביב, במרכז הארץ ובצפונה, ביקרו במושבות שכבר עלו על הקרקע ולמדו על הקשיים הרבים של ההתיישבות. במהלך ביקורם הגיעו כמה משפחות מארצות הברית שהמתינו בתל אביב לרכישת הקרקעות כדי להתיישב עליהן. בסופו של דבר רכשו השניים שני גושי קרקעות מתושבי הכפר הערבי חירבת עזוּן (ששכן באזור הקאנטרי קלאב של היום). חברת הכשרת היישובשניהלהאת רכשהקרקעותבארץ ישראל נתנה הבטחה לרכושבהמשך קרקעות נוספותשיחברו אתהמושבה לים (ליד מסגד סידנא עלי בהרצליה של היום). החזון היה שבחוף ייבנה נמל וממנו ניתן יהיה לייצא תוצרת חקלאית וסחורות. רן תלמודי מאת: 

כתבה ראשונה בסדרה

בבוקר, יצאו שתי 9:00 , בשעה 1922 באפריל 2- הגיע הרגע! ב עגלות מרחוב לילנבלום פינת הרצל בתל אביב, מביתו של יהושע ירחֹע. אחת הייתה רתומה לשתי פרדות והשנייה לסוס. השיירה מנתה עשרה אנשים: ארבעה היו חברי אחוזה א' והם: ישעיהו ירחֹע, יעקב שברץ, זאב בודניק ויעקב ניומן, שלושה היו פועלים וביניהם מומחה לקידוח בארות, שניים נוספים היו שומרים ואליהם נילווה שוטר ערבי מטעם השלטונות. על העגלות הועמסו מחרשות, אוהלים, ציוד לקידוח באר, מכלי מים, כלי עבודה, מצרכי מזון ושני רובים. העגלות נשאו את הדגל הבריטי, הדגל העברי והדגל האמריקאי. השיירה הגיעה לקרקע שנרכשה בתום חמש שעות נסיעה ותקעה יתד. טקס לא היה שם. ישעיהו ירחֹע היה המנהל, והוא חילק לאנשים את תפקידיהם הראשונים. עגלת הפרדות יצאה לחירבת עזון כדי להביא מים במכלים. שני פועלים הלכו לעץ אקליפטוס ענק שהיה ממוקם בצומת רעננה מרכז של היום כדי לגזום ממנו ענפיםלבנייתסוכהשתשמשכמטבח וחדראוכל. יתרהאנשים הקימו את האוהלים. החשיכה ירדה והמתנחלים התארגנו לשינה. שני השומרים חילקו ביניהם את הלילה ושמרו איש בתורו. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כך החלה רעננה. מספר חודשים לאחר העלייה לקרקע, ישעיהו ירחֹע הצטייד במכונת מדידה והחל לתכנן את המושבה ברוב חזון במתכונת של עיירה אמריקאית, כלומר רחוב ראשי בקו ישר החוצה את המושבה לאורכה וממנו יוצאים לשני הכיוונים רחובות צרים. ברחוב הראשי ישמדרכה, שדרת עצים ובו אמורות לנוע בעתיד שתי קרוניות להסעת התושבים. בנוסף יש בתוכניתשלוחהשל מסילת ברזל להובלת סחורות לנמל ליד המסגד סידנא עלי. שכונות עם 16 תכנית המתאר של ירחֹע (ראה תמונה), כללה גנים צמודים, אזורי תעשייה וארבע שכונות חקלאיות. זאת מתוך מחשבה שהתושבים יעסקו בתעשייה לצד חקלאות. משפחות. 10 מנתה המושבה 1922 בסוף בתחילה החברים קראו למושבה החדשה "אחוזה א' ניו- יורק" בעוד שהערבים בסביבה קראו לה "אַמְריקִיָה" כלומר אמריקה הקטנה. בשנים הראשונות המתיישבים דוברי האידיש קראו למושבה בשם "רענניֶה" וזאת בהתבסס על הפסוק מספר ירמיהו: "וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל מַיִם, וְעַל יוּבַל יְשַׁלַּח שָׁרָשָׁיו… וְהָיָה עָלֵהוּ רַעֲנָן"... בתוספת הסיומת יֶה בעלת , כאשר העברית נעשתה יותר 1925 הנופך אידישאי. בשנת שגורה בפי התושבים, הפכה רענניֶה באופן רשמי לרעננה. הכתבה הבאה תעסוק בעשור הראשון של המושבה.

. באדיבות ארכיון העיר רעננה 1920 , שרטוט העיר רעננה

rtalmudi@gmail.com

8

06/2021 - 288 רעננה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software