כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה יוני 2021 - גיליון 288