כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה ספטמבר 2021 - גיליון 291

שנה טובה ומתוקה

3

15 -

5

|

|

24

40 www.beth-juliana.co.il | 09-9704737

22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker