כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה ספטמבר 2021 - גיליון 291