כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה ספטמבר 2021 - גיליון 291

תשחץ לחג

שי אלקובי מאת: 

תשחץ

״לעוד תשחצים סרקו את הקוד״

23

09/2021 - 291 רעננה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker