כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה יוני 2022 - גיליון 300

שנות 100 התנדבות עירונית רעננה מתנדבת תצטרפו לעשייה בעיר כולנו! למען

חדש ברעננה מיזם גמילות חסדים עירוני

חנות יד שניה, ציוד תינוקות, ביגוד, משחקים ועוד בניין וילה רמה, ,2 רח' החרושת -, רעננה 1 קומה שעות פעילות: ימי ראשון ושלישי 16:00-20:00

למידע נוסף, תרומות או התנדבות יש לפנות למוקד העירוני * 9107 מכל טלפון

פרטים והצטרפות באתר העירייה 09-7610707 ' ובטל

Made with FlippingBook Digital Publishing Software