כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה יוני 2022 - גיליון 300

היקף ההתנדבות בארץ נמוך משמעותית מהממוצע המקובל במרבית מדינות המערב. בארץ אחוז המתנדבים עומד על . 48% - ושוודיה 46% - , בריטניה 44% - לעומת קנדה 21% appel@eng.tau.ac.il

"חברותא" אירועי חודש יוני

21:00 שעה :11.6.22 .1 גלי לוי ערב זמר עם

פעילות של ״מוקד אנוש״

זמרת בשירים ישראלים ושירי .80- עמים ריקודים של שנות ה ש"ח 25 עלות כניסה

שם הגמלאים נפגשים פעם בשבוע לפעילויות "מוקד אנוש" וגם ולאחרונה הם הרימו פרויקט למען פליטי אוקראינה, סרגו צעיפים, כובעים, כפפות וכד', שנשלחו ע"י הסוכנות אל הפליטים. מה לדעתך צריך לעשות כדי להוקיר את עבודת המתנדבים? "אנחנו כל הזמן חושבים איך להודות למתנדבים ולשמר אותם. אנחנו מקיימים ערבי הוקרה והרצאות ומתכוונים לחזור לנוהל ארגון הטיולים והענקת כרטיסים למופעים שנפסק בעקבות הקורונה". האם גילית משהו שלא ידעת קודם? "פעם חשבתי שמתנדב זה רק אדם שמשעמם לו, שיש לו זמן פנוי כי יצא לפנסיה ומחפש מה לעשות עם עצמו. ראיתי שזה לא נכון. יש הרבה מתנדבים בכל הגילאים. מה שהפתיע אותי היא העובדה שמשפחות חושפות את הילדים להתנדבות ומבקשות להתנדב עם הילדים. מהן התכניות שלך? "יש לי שאיפה להכניס יותר טכנולוגיה לנושא ההתנדבות ולייעל אותה. חשוב לי גם לעשות יותר שיתופי פעולה בין מתנדבים מבוגרים ומתנדבים צעירים. התנדבות משותפת תחשוף את הצעירים לערכים ולדוגמא האישית שמביאים המבוגרים, ותקרב את המבוגרים לעולם הצעירים, לאנרגיות ולידע הטכנולוגי שהם שולטים בו. פרויקט עתידי נוסף זהחידוששיתופי פעולה עםחברותההייטק השונות ברעננה. שיתופים כאלו היו בעבר כמו תוכנית התנדבות שעובדיה התנדבו ללמד אנשים מבוגרים HP בקהילה של חברת לעבוד עם הסמארטפון. הפרויקט הופסק בגלל הקורונה. ועוד על הפרק: לחדש את יריד העמותות שהיה בעבר היריד שחשף את תושבי רעננה לכל הארגונים". התנדבות: עובדות ומספרים מתנדביםמרוצים יותר מהחיים, אופטימיים ומרגישיםשייכות רבה יותר לקהילה. אלו ממצאים שעלו מסקרים שנערכו על ידי הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והמועצה הישראלית להתנדבות. מעניין הממצא שמרבית השיקולים בעד התנדבות הםמכווני המתנדב עצמו: לשמש דוגמה אישית, להכיר אנשים, ללמוד על עצמך, לפתח מיומנויות חדשות ועוד. 1.2 עלה כי בשנה זו התנדבו 2020 בסקר חברתי שנערך בשנת מהאוכלוסייה 21% ומעלה שהם 20 מיליון ישראלים מבני מבני 22% , מהגברים 22% , מהנשים 21% : הקבועה בישראל ומעלה. 65 מבני 16% ,64-20 עובדה מפתיעה היא שלמרות שרבים מביעים רצון להתנדב,

21:00 שעה :24.6.22 .2 בערב משירי דניאל תמיר ואבי שחם עם .60- אריק איינשטיין. ריקודים שנות ה ש"ח 25 עלות כניסה תשלום במקום נשמח לראותכם האירועים במרכז תרבות כושר ופנאי, , רעננה 114 ההגנה

העמותה למען האזרח הוותיק רעננה

ליוסי רביד, גזבר העמותה

ברכות לבביות להולדת הנין יותם מאחלים אושר ונחת !!! כן ירבו

מברכים: הנהלת העמותה וצוות העובדים.

העמותה למען האזרח הוותיק רעננה

לבלומה ושלמה בינשטוק ברכות לבביות להולדת הנינה - אליס מאחלים אושר ונחת !!! כן ירבו

מברכים: הנהלת העמותה וצוות העובדים.

7

06/2022 -

רעננה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software