כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אוקטובר 2022 - גיליון 304

'זבוב הפירות'. בהחלטה מקפידים מאוד".

היו גם שנים קשות? שנה היה חורף קשה 15 "בוודאי", עונה אלטמן, "לפני ביותר. אנשים סבלו מהקור, אבל אצלנו זו הייתה מכת טבע. כשהסתיימה הקרה יצאתי לפרדס והסתובבתי בין עצי האתרוג ולא האמנתי. העצים שגידלתי וטיפחתי 500 במשך כל כך הרבה זמן לא עמדו בקור המקפיא ופשוט מתו. אי אפשר היה להצילם. הייה לנו גם מקרה של פטריה אכזרית במיוחד שתקפה את הפרדס. בתוך שלושה חודשים הכול מת". איךבכלזאתולמרותהקשייםממשיכיםבחקלאות? "אבא שלי היה אחד מתשעת הילדים של סבי, והם כולם מילאו את צוואת אביהם ועלו ארצה עם אימם האלמנה. הם בכלל היו שענים וצורפיםקודם, אבל לאט לאט רכשו שטחים באזור כפר סבא ולאט לאט למדו את תורת החקלאות. כשכל הדודים שלי הזדקנו, המשכתי אני את המלאכה, ואחי מוטי הצטרף בהמשך. שנינו החלטנו לגדל רק אתרוגים".

מוטי אנטמן בפרדס

אני שואלת את מוטי, האח הצעיר, איך השפיעה שנת השמיטה על יבול האתרוגים. מבין עצי האתרוג הוא עונה לי שהיבול השנה דל בשל השמיטה. "העצים לא טופלו כמו שצריך, אז קשה למצוא אתרוג מהודר". יש לכם דור המשך? "אף אחד מילדינו אינו רוצה ללכת בדרכינו. הם רואים כמה זה קשה. אנחנו מן הסתם אחרוני מגדלי האתרוגים לבית אנטמן", הם אומרים בנימה של עצב. kenig@bezeqint.net

09-7720707. בטל והרשמה פרטים שלנו הווטצאפ לקבוצת הצטרפו רעננה 114 ההגנה , ופנאי כושר תרבות מרכז

9

10/2022 - 304 רעננה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online