כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אוקטובר 2022 - גיליון 304