כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה פברואר 2023 - גיליון 308

משליכים אותנו לעת זיקנה המשא ומתן הקואליציוני אחרי הבחירות האחרונות שם אולי את מאיר חוטקובסקי מאת: 

חברת הכנסת ממפלגת "יש עתיד": "עצוב לי מאוד לראות סעיפי קווי היסוד של הממשלה החדשה... 78 שבין כל אין אפילו סעיף אחד שמתייחס לצרכים של יותר ממיליון מאוכלוסיית המדינה, אחוז שרק 12% אזרחים ותיקים, הולך וגדל עם העלייה המבורכת בתוחלת החיים. העברת האגף לאזרחים ותיקים למשרד לפיתוח הנגב והגליל היא בגדר שימוש באוכלוסייה המבוגרת לטובת סחר פוליטי בלי לחשוב על הפגיעה בשירות שמקבלים אזרחים. נתניהו - אל תהפוך את האזרחים הוותיקים לכלי פוליטי!" כיתות רגליים קריאה נוספת לראש הממשלה בנימין נתניהו יצאה : "במסגרת ההסכם "מטה מאבק הסיעודיים בישראל" מ הקואליציוני... יחדל המשרד להוות בית לאזרחים הוותיקים כמו גם למטופלים הסיעודיים. הותרתם של עניינים אחרים הנוגעים לאוכלוסייה הסיעודית בידי המשרד לשוויון חברתי והעברת האגף לאזרחים ותיקים למשרד נוסף ייצרו רק עומס בירוקרטי נוסף ויאט אף יותר את תהליך הייעול והרפורמות הנדרשות. כל זאתתוך איבוד הניסיון המערכתי שנצבר לאורך עשור וחצי במשרד לשוויון חברתי". פיצול עניינים פרופ' ביקורת נוספת על פיצול המשרד באה מכיוונו של , יו"ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה: "האגודה יצחק בריק הישראלית לגרונטולוגיה התריעה במשך שנים על בעיית פיצול הטיפול בעניינם של האזרחים הוותיקים. כיום נמצא הטיפול בנושאי הזיקנה וההזדקנות באחריותם של שבעה משרדי ממשלה. המהלך הנוכחי, לא רק שאינו מקדם את היעד של אינטגרציה בין כל הגורמים העוסקים בעניינם של האזרחים הוותיקים, אלא יש סכנה שהוא אף מרחיק אותו... עשוי להיווצר מצב שעניינם של הזקנים יידחק לשולי החברה". ממשלת הפירוקים , זועם על גלעד קריב גם יו"ר שדולת הגמלאים בכנסת, ח"כ הממשלההחדשההמתעלמתלחלוטין מהאזרחיםהוותיקים ועל יחסה בטיפול בהם. כותב ח"כ קריב למגזין כיוון חדש: "קריעת האגף לאזרחים ותיקים מהמשרד לשוויון חברתי היא עדות ברורה לחשיבות המעטה שהממשלה החדשה מייחסת לטיפול באזרחים הוותיקים. הפיצול הזה מתכתב היטב עם העובדה שבהסכמים הקואליציוניים אין ולו מילה אחת על האזרחים הוותיקים. מול ממשלת הפירוקים, ממשלה שמפרקת וקורעת את משרדי הממשלה, נעמוד איתנים. אם הממשלה החדשה חושבת שהיא תוכל להמשיך מיליון אזרחים ואזרחיות ותיקים, 2 ולהתעלם מלמעלה מ היא טועה - ואנחנו נדע להזכיר לה זאת". meirch@gmail.com

הגולל הסופי על תקוות גמלאי מדינת ישראל לשיפור כלשהו בתנאי ואיכות חייהם. ולמה לא בעצם? הכי קל לפגוע בזקנים.

משרד לוחמני ועמד 2007 המשרד לענייני גמלאים הוקם לאחר בחירות בראשו אישהמוסד לשעבר רפי איתן. "זכות גדולה התגלגלה לידיי בימי ממשלת אולמרט, להקים כמנכ״ל הראשון את המשרד לענייני גמלאים תחת השר רפי איתן ז״ל. עובדה אחת נחקקה בצוק העיתים של ההיסטוריה: היה וקם משרד שנשם וחי ונלחם עבור זקנינו כגוף ממשלתי". דברים , ראש לימודי הגיל השלישי במכללה ד"ר אבי ביצור שאומר האקדמית בית ברל. "העברת האגף לענייני הגיל השלישי למשרד הנגב והגליל הוא מכירת הורינו סבינו וסבתותינו". קצבת אזרח ותיק - לעג לרש האגף לענייני האזרחים הוותיקים במשרד לשוויון חברתי בממשלה היוצאת קידם את זכויות ותיקי המדינה בתחומים רבים. רק לאחרונה הוקם קבינט זיקנה בו היו חברים שרים בכירים אך למרבה הצער לא תהיה לו המשכיות בממשלה הנוכחית. בעיית קצבת הזקנה שאינה מאפשרת חיים בכבוד, אקוטית. עניין הקצבה מקומם במיוחד שכן מדובר בכסף ששילמו ותיקי המדינה לביטוח לאומי במשך עשרות שנות עבודה והוא אמור לחזור אליהם בזיקנתם. במקום זאת, המדינהמחלקתהכסף לגורמי לחץ שאינם עובדים ומן הסתם אינם משלמים מסים. גורמים מקצועיים בנושא הגיל השלישי מנבאים הרעה ניכרת במצבם של הזקנים. משרד ללא קשר לנושא בהסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לעוצמה יהודית "המשרד לשוויון , פוצל 37 לקראת הקמת הממשלה ה- , מירב כהן שעמדה בראשו עד לאחרונה חברתי והגמלאים"

12

02/2023 - 308 רעננה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software