כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה פברואר 2023 - גיליון 308