כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה פברואר 2023 - גיליון 308

העלייה הראשונה באמת על מאותמצבותבביתהקברותהיהודי ה אשר ביפו ַ גוּז ַ ר ֵ ברחוב יהודה הלוי מ נזקקו לחולייה מקשרת שתעזור להם. החולייה הזאת הייתה בני קהילת יפו שקדמו לחלוצי העלייה הראשונה. רן תלמודי מאת: 

. הוא נפטר אברהם מויאל אחד מהחוליה המקשרת הזו היה ביפו אבל יש לו רזומה מדהים. הוא ליווה את 36 אמנם בגיל שהכשיר את בני מקווה ישראל הקמת בית הספר החקלאי העלייה הראשונה להתיישבות חקלאית. כמו כן הוא סייע בהקמת המושבות גדרה, עקרון, יסוד המעלה ופתח תקווה. אברהם מויאל ואחיו היו אנשים עשירים עוד במרוקו. ביפו הם היו אנשי עסקים ובאופן לא רשמי גם בנקאים. הברון רוטשילד בחר בו כנציגו בארץ. מויאל גם נעשה נציג "אליאנס 15 - כל ישראל חברים" ושל חובבי ציון הרוסים. כאשר הביל"ויים מגיעים לבית הספר החקלאי מקווה ישראל ושם מתעמרים בהם, היה זה מויאל שדואג לרווחתם הכלכלית 15 וגם לשיפור היחס כלפיהם. כאשר הברון מביא לארץ איכרים, מויאל הוא האיש שרוכש בכספי הברון אדמה ליד רחובות והם מקימים בה את המושבה עקרון/מזכרת בתיה. מויאל גר איתם כמה חודשים כדי לעזור ובמהלכם הוא אפילו חוטף קדחת. יוסף, אחיו של אברהם מויאל, עושה עסקים עם הטורקים. בין היתר הוא בונה להם את מגדל השעון ביפו

לוּש, אלבז, ְ חקוקים שמות כמו ביטון, מויאל, ש .19- פינטו ואבוטבול, והתאריך? סוף המאה ה הכיצד? הרי רובנו למדנו שהחלוצים הראשונים, אנשי העלייה הראשונה הגיעו מאירופה בסוף , ואילו קהילות המגרב הגיעו לארץ 19- המאה ה רק אחרי קום המדינה. מסתבר שלא כך הוא, וההיסטוריה זקוקהלתיקון אותו עושהההיסטוריון מרדכי נאור.

ועוסק בהקמת הרכבת מיפו לירושלים. אברהם מויאל עוזר גם לפתח תקווה. אמנם השיר הידוע מספר לנו שבבוקר לח בשנת תרל"ח ) יצאה מיפו חבורה על סוסים 1878 ( והמסע הזה הסתיים בהקמת פתח תקווה אבל אף אחד לא מספר לנו שהחבורה של אותו בוקר לח לא הייתה לבד. תמכו בה אנשי קהילת יפו ובראשם אברהם מויאל. שלוש שנים לאחר שפתח תקווה

מרדכי נאור

מרדכי נאור אני מראיין את שכתב את הספר "המנהיג המזרחי הראשון" בו הוא מספר את סיפור שהיה אברהם מויאל חייו של מאנשיה הבולטים של הקהילה היפואיתבמחציתהשנייהשלהמאה , כתב ספרים 88 . ד"ר נאור, בן 19 ה נוספים על תולדות ארץ ישראל, כמו למשל הסדרה "מסיפורי ארץ אהבתי" וכן ביוגרפיות של אישים מרכזיים כמו הברון רוטשילד ופנחס ספיר.

אברהם מויאל

קמה היא קרסה והתרוקנה מתושביה בגלל שנת השמיטה, הקדחת והתנכלויות של ערבים. היה זה מויאל, כנציגו של הברון רוטשילד, שעזר לקומם את פתח תקווה מחדש. כך גם הושיט עזרה לגדרה שסבלה מהתנכלויות של ערבים שגובו ע"י קצינים טורקיים. מויאל הפעיל את השפעתו וקשריו עם השלטונות ואף איים על הקצינים וההתנכלויות פסקו. יהודי נוסף שתמך בהתיישבות של אנשי העלייה הראשונה - הגיע ליפו מגיברלטר וייצג ביפו את אנגליה חיים אַמזַלֵג - בתפקיד סגן קונסול (הקונסול ישב בירושלים). כאשר רצו לקנות אדמות כדי להקים מושבה שתיקרא בהמשך ראשון לציון, הטורקים לא אפשרו לקנות כי החוק הטורקי מנע מכירת קרקעות לזרים. אבל אמזלג, כסגן קונסול של אנגליה, כן היה יכול והוא קנה את אדמות ראשון לציון על שמו". למה אין הכרה בסיפור העלייה שקדמה לעלייה הראשונה מבחינת האתוס הציוני? "לא רק קהילת יפו קופחה בתיעוד ההיסטורי של הציונות. הדבר נכון גם לגבי העלייה הראשונה. פרקי ההיסטוריה של

? 19 מה עושה החבורה הזו ביפו באמצע המאה ה- "החבורה הזו כתבה פרק בהיסטוריה הציוניתשל עלייה לארץ, הגיעו 1880-1850 פרקשנשכח. נדבר בהמשך למה נשכח. בין ליפו אלפי יהודים, כמחציתם מצפון אפריקה. אליהם הצטרפו בהמשך גם משפחות מירושלים ומהבלקן. לקראת שנות הצטרפו גם משפחות ממזרח אירופה. 19 של המאה ה- 80 ה צריך להבין שאנשי העלייה הראשונה, ביום ירידתם מהספינותביפו, לאדיברו ערבית ולאהיה להםמושג מימינם ומשמאלם. לכן לצורך קליטתם וסידוריהם הראשונים הם

6

02/2023 - 308 רעננה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software