זוכרים לדורות - תיעוד ניצולי שואה תושבי רעננה

קרבצ'וק רוזה בת דוד ורחל סוסעל ילידת וילנה, ליטא

נולדתי בשנת 6291 בווילנה, ליטא. אבי היה חייט וגם אמי עסקה בתפירה. היה לי אח, אליעזר. למדתי בבית ספר יסודי פולני ואחר כך בגימנסיה שם הייתה שפת ההוראה הייתה יידיש. בסוף יוני 1491 כבשו הגרמנים את ליטא. היהודים רוכזו בגטו והחלו רציחות. עד מהרה למדנו את שהתרחש ביערות פונאר הסמוכים. עבדתי בגטו בשתילת

פרחים ובהעמסת ציוד על רכבות. אחי עבד בנגרות, ואבי עבד כחייט בשירות הצלב האדום. מעסיקיו הזהירו אותו מפני האקציות והוא הורשה להביא אותנו למוצב שבו עבד ובכך הגן עלינו. לפני חיסול הגטו נשלח אבי למחנה שטטהוף, הוא לא שרד את צעדת המוות. ב-3491 חוסל גטו וילנה ונערכה סלקציה. אימא הופנתה לכיוון השני, מאז לא ראיתי אותה יותר. אחי אליעזר נשלח למחנה קלוגה, שם נספה. אני נשלחתי לריגה ועבדתי שם במפעל סריגה טרנסנהוף. לאחר שנה וחצי, בשנת 4491, הועברתי למחנה שטטהוף, שם עבדתי בחקלאות במשקי האיכרים שבסביבה ומדי פעם נלקחתי לחפור שוחות. ב-5491, עם התקרבות הרוסים, הוצאתי לצעדת המוות לעבר קולקאו. רבים נפלו בדרך המושלגת ומתו מרעב ומדזיטנריה. לאחר שבועיים הגרמנים ברחו והרוסים שחררו אותנו. מי שהיה יכול, נכנס לבתי האיכרים וחיפש מזון. מי שאכל יותר מדי נפטר בייסורים קשים. לאחר שהנשים המקומיות חזרו לבתיהן, הן טיפלו בנו, המשוחררות. לאחר כחודשיים החלטתי לחזור לעיר הולדתי, וילנה. בשואה איבדתי את הוריי, אחי וכן דודים: מוטל וחיים פוסלוחין, ילדיהם ונשותיהם ואת דודתי חיה לוין וילדיה. איני יודעת מה עלה בגורל משפחת אבי שגרו בביאליסטוק ליד וילנה. כאשר חזרתי לווילנה גיליתי כי הבית נתפס בידי המקומיים. מכרים הזמינו אותי לגור בביתם והתחלתי לעבוד במסעדה. פגשה את מאיר קרבצ'וק, שבימי המלחמה היה פרטיזן. בשנת 6491 נישאנו ועברנו ללודז', משם המשכנו למחנה העקורים אשווגה שליד קאסל שבגרמניה. במחנה נולדו לנו שני ילדים. היינו במחנה שלוש שנים וחצי. בשנת 9491 הגענו לארץ באנייה “נגבה". בתחילה היינו במחנה המעבר “שער עליה" ואחר כך הועברנו למחנה העולים ברעננה. בעלי, מאיר, התחיל לעבוד בנגרות. מרעננה עברנו לכפר סבא ומשם לכפר מל"ל. לאחר שבעלי נפטר עברתי לרעננה. אני שומרת על קשר הדוק עם חברותיי מתקופת הגטו. אני מרבה להשתתף בפעילויות של מועדוני ניצולי שואה ברעננה ובכפר סבא. התנדבתי ב"ועד למען החיל" ואף קיבלתי על כך תעודות הוקרה.

יש לי שלושה ילדים: בתיה, יצחק ודוד, ושני נכדים.

60

Made with FlippingBook - Online magazine maker