סיפור חיים - סיפורו של יואל (יוליאן) הראל לנגרברג

מן הוא חבר

בארץ ובעולם .

יואל ממשיך לעסוק בצילום אמנותי ו מ ציג את עבודותיו ב ערוכות ת

. באילת

יותו האמנ

7331

עד . הצלמים

בהסתדרות

מאז

פעילותו בסטודיו במרכז

היתה

המניין

פייסבוק

האינטרנט ,

ות ברשת

היא הראל

7331 ועד היום עיקר יואל של פעילותו

רשת

, שונים וכך הוא מגיע לאלפי . חודש כל צפיות

ואתרים

דוקטורנטית

, מעיין

עורך דין – ושני נכדים ,

,ניב מהנדס ו

,

ליואל הראל שני בנים נועם –

ואית , י בשירות לאומי .

לפסיכולוגיה באוניברסיטת באר שבע ( במסגרת עתודה אקדמאית ) ,

יש לכם

ולכל מי שיקרא את סיפור ": ו

לסיום הר איון מבקש הראל להעביר מסר ו נכדי ,ו לילדי

, מדינה כ אין ל ם מושג אנטישמיות מהי . לעולם לא תבינו מהי אנטישמיות , ואולי טוב שכך ."

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online