סיפור חיים - סיפורה של שרה גולדשטיין

סקו ליהודים בעלי תארים אקדמאיים לעזוב את המדינה ,

-ב 2313 התיר מנהיג רומניה צ שאו '

הפעם הראשונה שביקשתי לצאת

ִ והמשפחה ק בּ לה את האישור המיו חל לעלות לישראל . "

לישראל היתה כשהייתי ילדה . את היתר היציאה קבלתי כשכבר הייתי נשואה וא ". ם לילד

ו הצטרפ שרה ומשפחתה להוריה ואחיה , שעלו שנים אחדות קודם לכן . לאחר

2302

לימודים באולפן של משרד העלייה והקליטה בנצרת עלית עברה המשפחה לרחובות , שם

עבד משה כאגרונום ושרה כספרנית בבית ספר . " אמנם רציתי מאד להיות מורה , אבל בגלל

קשיי השפה נאלצתי לוותר על החלום ".

לאחר פרישתה לגמלאות עבדה שרה בהתנדבות במרכז הפדגוגי ברחובות , ולאחר מכן

הקדישה את זמנה לשני נכדיה . בעקבותיהם עברה לרעננה לפני 22 . שנה

האם נשאלתם אי פעם על חוויות המלח ? מה אני שואלת , והיא משיבה :

, לילד על פי גילו ו כושר הבנ ".תו

. דיברנו לעתים סיפרנו

ולא

, לא"

האם הרקע שלך השפיע על האופן שבו גידלת את בנך ?

בתחיל ת דרכנו בארץ , כעולים חדשים , לא היה ,סף לנו כ

, למשל

. הכרתי

באופן תת -

אולי "

גם הוא למד להסתפק במועט ומעולם לא

הסתפקנו במועט והיינו שמחים בחלקנו .

אולי כך

' קולאז ים ומשחקים מקרטונים של קופסאות נעליים

אלינו בבקשות . הוא נהג לעשות

בא

חברת

ו מחומרים שמצא בבית . הוא למד בכוחות עצמו . צייר ל נגן ו ל, שפות

היום הוא מנהל

"של הארץ שלנו ו " מחבר ות עם

שרה מראה לי בגאווה חוברות מצהיבות ישנות

" . הייטק

חיבורים מימי בית הספר היסודי , שבהם כתב בנם בבגרות שכלית ורגשית יוצאת דופן לגילו

על אירועי חייהם של הוריו .

4

Made with FlippingBook flipbook maker