סיפור חיים - סיפורו של אברהם לזר

אברהם מרבה לעסוק בציור ובהנצחת סיפורי המלחמה ש .לו

, בביתו ליד תמונה שצייר

, אברהם

הוא מסכם את הראיון " . העולם צריך לדעת , אסור

" חשוב לספר את הסיפורים " , אלהה

לשכוח . חובה לזכור ולהזכיר , למען יהיו הדברים לדיראון עולם , למען הדורות הבאים ואל מול

מכחישי השואה למיניהם ".

דור ההמשך של משפחת לזר – ארבעת הנכדים

9

Made with FlippingBook Annual report