סיפור חיים - סיפורו של אברהם לזר

) אלברטו לזר מלאריסה יוון ,

סיפורו של אברהם (

שבמרכז יוון , בערב ראש השנה ,

' מחוז ת

לזר נולד ב לאריסה , בירת

- אברהם

סאליה

אלברטו

5295 ) ולחיים - ויטאל לזר ( יליד איסטנבול

5291 , לאסתר ( לבית מזרחי , ילידת

51 ב ספטמבר

5921 .)

יליד , טורקיה שב

סבא וסבתא מצד אמו היו סוזנה - שמחה אזובי ובנימין מזרחי .

אביו של אברהם הגיע מטורקיה ליוון בצעירותו אחרי תלאות דרך רבות , ובלאריסה הכיר את

. אסתר

בנם

, כאמור

, נולד

5291

5291 נולדה בתם סוזנה -בו,

, הבכור -ב, נסים

5299 נולד בנם

5219 נולד בנם הצעיר בנימין .

-ב . אברהם

השותפוּ ת עם חבריו לא צלחה ,

וולוס הסמוכה בל א ,

לאב יו של אברהם היתה חנות בעיר

ו מאוחר יותר חזר ללאריסה . בלאריסה עשה אברהם את ילדותו המוקדמת .

, מקדוניה

מזרח יוון , בחבל

- בצפון ש

עברנו להתגורר ב וואלה אקעיר

" כשהייתי שש כבן

כי שם

כמו חיפה .

וואלה היתה עיר נמל יפהפ , הי

שני אחים ואחות של אמא עם משפחותיהם אק.

גרו

עיר עתיקה מצד אחד , מימי השלטון הטורקי , עם קשתות אבן ואקוודוקטים , הרים מיוערים מן

אלף איש , מהם כאלפיים יהודי

העבר השני , ומפרץ כחול מרהיב . העיר מנתה אז כ - 19

– ם

רובם צאצאי אנוסי ספרד - והיחסים עם היוונים היו תמיד ידידותיים , והם שסייעו לנו מאו

חר

מעולם לא ח ווינו אנטישמיות .

. בינינו

י ותר בתקופת המלחמה . תמיד היתה עזרה הד יתד

חבריי היו יהודים ויוונים כאחד ."

המשפחה התגוררה בסמוך לרחוב הראשי המפורסם , רחוב התלמיים , בשכונה שבה גרו רוב

יהודי העיר ו , אברהם זוכר את בית הספר ה יסודי של הקהילה " . הוא שכן בבניין יפהפ ה בן

שתי קומות , ואני זוכר את התור שהשתרך , לידו ליד ה קיוסק של אשה בשם שבע -בת

שבו היא מכרה

אלמנה עם שלוש בנות ( כולן נספו בשואה ),

שקראנו לה בלדינו ב , הב ס -ן

יוון כמוסד חינוכי לכל דבר , לשון

גלידה מתוצרת בית . " בית הספר הוכר על ידי שלטו

נות

לימדו בו גם צרפתית , טבע

, עברית תפילות וכו '-

הלימוד היתה יוונית ו, בצד לימודי יהדות –

ופיזיקה . מנהל בית הספר היה יהודי וכך גם חלק מהמורים .

כנהוג אצל היהודים בחבל זה של אירופה ל , שון הדיבור בבית היתה לדינו ( ספניולית .)

ואת חגי גת בר - המצווה

ואברהם זוכר את ה חגים ה שבתות ו

, מסורתית

משפח ת לזר היתה

, ) החדש ששימש גם כמועדון חברתי . אחיו הגדול של אברהם ,

( הגדול

בבית הכנסת

שלו

1

Made with FlippingBook Annual report