סיפור חיים - סיפורו של אברהם לזר

ו את הכ הנים שניצבו כשגבם

זוכר את צורת התפילה ,

היה חבר בוועד הקהילה אני " .

, נסים

אל קהל המתפללים , את הטליתות , את הגלימות הצחורות .

זוכר את

- לעובר אורח גו י כדי לכבות את האורות ואני .

בכל ערב שבת אמא נהגה לקרוא

לים המסורתיים של כל חג .

המאכ את

לאבא שיחזור מבית הכנסת גם ו ,

השבתות שבהן

חיכינו

י המן ֵּ נ ִ ,' ש הגירסה היוונית של ' אוזני המן ,' שהיו

ג אמא נה ה להכין את מה שנקרא אצלנו '

"

שבצפון יוון חבילות מצות

, בוטנים סוכר ודבש . בפסח הגיעו

עשויות מ י ני אגוזים ,

מסלוניקי

וקמח מצות ".

תמיד קראה ספרים ועיתונים , מה שהיה

ֵּ אמא היתה אשת ס . רפ

ועוד הוא מס ֵּ פ ר על אמו " :

הרבה בטיפול בבית

, כמובן זאת במקביל לעב דתה ו

יוצא דופן בקרב נשים באותה תקופה .

, בישול כביסות , ניקיון וכו '".

ובארבעת ילדיה ,

ידידותיים ליהודים , ובהמשך , עם פרוץ המלחמה , המשטרה היוונית אף

היוונים היו , ,ר כאמו

מילטו אנשי

סייעה ליהודים בהנפקת תעודות זה ות מזויפות , ואת הרב הראשי

של אתונה

ִ נראה שב ה יותם אף הם

המשטרה אל הפרטיזנים , כדי שלא יפול חלילה בידי הגרמנים " .

הם חשו כלפינו אחים לצרה ."

- הגרמנים

מיעוט נרדף - על ידי הטורקים ואחר כך על ידי

" אבא עבד בחנות בדים , השתכר כ - 5999 דרכמות בחודש , מצבנו הכלכלי היה סביר לעומת

המצב ב לאריסה , ואמא גידלה את הילדים ."

אברהם זוכר אווירה עליזה ונעימה בבית , את אחיו נסים שר ו מזמזם שירים וקטעי אופרה ,

ילד כ עצמו

, האחרים נטייה למוסיקה ". אברהם זוכר את

" ואולי בזכותו היתה לנו דים היל ,

, מקלות גלגלים ומכל הבא ליד .

שובב ויצירתי ש נהג לבנות צעצועים ומשחקים מקרטונים ,

" לא ידענו הרבה על פלשתינה , למרות שבשלב מסוים שמעתי שאבא רכש חלקת אדמה

בבית הכנסת ."

מהקרן הקיימת , ואני זוכר את קופת התרומה שהיתה עוברת ידל מיד א

ספר ערב ולמד מסחר וכלכלה ,

עם תום הלימודים ב בית הספר ה יסודי עבר לבית אברהם

כשוליה לחייט כדי ל סייע בפרנסת המשפחה .

מאחר שביום עבד

בסוף שנ ת הלימודים ה ראשונה אברהם קיבל פרס על הצטיינות בלימודים , 5999 דרכמות ,

" שזה היה שכר עבודה של חודש של אבא . אבל הספקתי ללמוד רק שנתיים וחצי כי פרצה

". המלחמה

אברהם זוכר ש בעיתונים , ברדיו ועל לוחות המודעות ברחובות החלו להתפרסם איסורים

, שונים בהם איסור על התקהלות ברחובות .

בריתו של היטלר , מלחמה על יוון .

באוקטובר 5219 הכריז מנהיג איטליה בעל , מוסוליני

2

Made with FlippingBook Annual report