סיפור חיים - סיפורה של רייזל פוקס (וינדלינג)

הם זכו להקים משפחה ענפה ומפוארת , שכל ילדיה דתיים . 3 ילדים , 14 נכדים -ו 46 ! נינים

, לסיום אני חייבת להוסיף שהסיפור של סבתי חשף בפני סבתא אופטימית " ללא תקנה ! " סבתא שחושבת תמיד שכל דבר שקורה הוא לטובה . גם אירועים קשים בחיינו מתקבלים אצלה בהבנה ואמונה : 'ס" -" שערט אבאיז כך רצה הקב " . ה שיקרה

על השואה אומרת סבתי שאילו לא קרתה , לא היינו מגיעים לא ...י"

אפילו

8

Made with FlippingBook Online newsletter