סיפור חיים - סיפורה של אלישבע לשם

ולאחר מות בעלי בשנת 85, עבדתי עם נוער עולה מבריה מ "

עבדתי בהוראה כ אחת עשרה שנה

במסגרת ארגון ' ."' נעלה

נולדו לנ ו ארבעה ילדים , עשרה נכדים ונין .

, לסיום בחרה א לישבע לומר : " הילדים ודור ההמשך , הם הניצחון שלי כבת יחידה ששרדה את השואה "...

10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker